De Stemming op L1: Over zin en onzin van dier­proeven.


20 januari 2008

Zondag 20 januari ’08 schoof Frank Wassenberg aan in café Thembi te Maastricht, voor een rondetafelgesprek in het door Fons Geraets gepresenteerde radioprogramma ‘De Stemming’ van L1. Zijn ‘disgenoten’ waren Raymond Knops, CDA-Tweede Kamerlid en Jos Kleinjans, hoogleraar milieugezondheidkunde. In verband met het eventueel niet doorgaan van het bij Venray geplande industriepark Science Link vanwege acties tegen dierproeven, werd gesproken over zin en onzin van dierproeven.

Een bloemlezing:
Over één ding waren de tafelgenoten het eens: zowel de acties van het Dieren Bevrijdings Front als die van de Anti Dierproef Coalitie werden afgekeurd. Op de vraag waar de grens ligt antwoordde Frank geweld, zowel verbaal als fysiek ontoelaatbaar te vinden. Wel toelaatbaar zijn vreedzame demonstraties waarbij niet gescholden wordt en ook niet ‘moordenaar’ wordt geroepen. Daarmee bereik je dat de publieke opinie in je voordeel is.

Er werd gevraagd of de sympathie van het grote publiek niet verspeeld wordt door dit soort acties. Frank vond van niet. Er worden 600.000 proefdieren per jaar gebruikt. Hier ageren ook organisaties tegen die al meer dan 100 jaar bestaan, zoals ProefdierVrij, de Sophiavereeniging en de Dierenbescherming. 100 Jaar geleden was de strijd voor of tegen dierproeven ook fel en hard tegen hard. Er werden gruwelijke posters verspreid. Allemaal legaal. Het lijkt of het nieuw is, maar dit is al 100 jaar zo.

Aan Raymond Knops werd gevraagd of hij zich niet ongemakkelijk voelde in het openbaar te spreken, vanwege de beveiliging die hij gekregen had (een politiebusje circuleerde door de wijk). Hij antwoordde dat die beveiliging een protocol in de Tweede Kamer is, waarin hij niet wilde treden. Wel vond hij het erg dat sommige van zijn collega’s bedreigd werden en dat dit soort maatregelen kennelijk nodig is.

Over Science Link en de 400 hoogwaardige banen, die nu wellicht niet door kunnen gaan: “opgelucht?” Frank vroeg zich af of Science Link meer dierproeven zou betekenen. Het kan best dat andere laboratoria proeven zouden uitbesteden aan Science Link. Verder betoogde hij dat het goed zou zijn het industriepark te koppelen aan onderzoek naar alternatieven voor dierproeven.

Er worden nog steeds teveel proefdieren op een nutteloze wijze opgeofferd. Frank noemde een voorbeeld: vaccins die vanuit Amerika naar Europa moeten worden uitgevoerd, moeten worden getest volgens Europese normen. Dat wordt al gedaan in Amerika, maar als ze in Europa worden ingevoerd, worden ze hier weer getest, want er is voorgeschreven dat ze ook op Europees grondgebied getest moeten worden.

Over het geld dat beschikbaar gesteld wordt voor onderzoek naar alternatieven:
Frank was van mening dat er meer geïnvesteerd moet worden in onderzoek naar alternatieven, zodat dierproeven over 30 à 40 jaar kunnen worden afgeschaft. 900.000 Euro vond hij een schijntje. Eerst was het anderhalf miljoen, maar de kabinetten Balkenende hebben er flink het mes in gezet. Als er bijvoorbeeld 60 plannen gemaakt worden voor alternatieven, moeten er 54 de prullenbak in, want er is maar geld voor 6. Jos Kleinjans corrigeerde: op Prinsjesdag heeft het kabinet 5 miljoen toegezegd aan de Universiteit Maastricht voor onderzoek.

Zou een verbod op dierproeven beter zijn voor het onderzoek naar alternatieven?
Frank dacht van wel. Als voorbeeld noemde hij het verbod op dierproeven voor cosmetische producten. Binnen 10 jaar waren er allerlei alternatieven. Jos Kleinjans beaamde dit. Het begrip cosmetica is breder dan lipstick, ook bijvoorbeeld zeep valt hier onder.
Er is veel geheimzinnigheid rond dierproeven. Er zou meer openheid over moeten bestaan, vond Frank.

Vervolgens ging de discussie over de overeenkomsten tussen mensen en dieren. Het genetisch materiaal van de mens komt overeen met dat van de muis. Frank: ”Als het gaat om gevoelens van angst, pijn en stress kun je dieren vergelijken met mensen. Dieren hebben die gevoelens ook.”

Tenslotte over het testen van chemische stoffen: Er zullen 30.000 industriële chemicaliën getest worden op proefdieren. Hiervoor zullen 6 -12 miljoen proefdieren gebruikt worden.
Kunnen hier geen alternatieven voor gebruikt worden?
Frank betoogde dat allerlei bedrijven proefdieren gebruiken en het resultaat van hun onderzoek niet met elkaar willen delen. Bovendien moeten dierproeven vergeleken worden met een standaard. Alternatieven daarentegen kunnen tegen elkaar worden afgewogen.

Gerelateerd nieuws

Opinie: Dierproeven stoppen zonder geweld

Mag je protesteren tegen de komst van een nieuw proefdierencentrum? Dat mag zeker. Maar mag je je verzet laten klinken in de ...

Lees verder

Statenlid Frank Wassenberg versus gedeputeerde Ger Driessen

Frank Wassenberg probeert in de Staten voortdurend discussie uit te lokken over de intensieve veehouderij. Tot een echt, uitg...

Lees verder