Burger­ini­ti­atief Stop de Hobby­jacht sneller op agenda Staten, kansen op goede inhou­de­lijke behan­deling vergroot!


5 februari 2016

Door een amendement van de Partij voor de Dieren, samen met Groen Links ingediend in de Statenvergadering van 5 februari, komt het burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht al op 13 mei a.s. op de agenda van Provinciale Staten, tegelijk met een discussiestuk over de provinciale Natuurvisie. Daardoor zijn de kansen op een goede inhoudelijke behandeling sterk toegenomen. Pas later wordt de Verordening Faunabeheer vastgesteld, zodat daarin een besluit over het burgerinitiatief meteen kan worden meegenomen.

Dit was ook het voorstel van het burgerinitiatief zelf, maar een meerderheid in het Presidium van de Staten wilde eerst de behandeling tot het najaar uitstellen en combineren met twee andere zware onderwerpen, t.w. het vaststellen van de definitieve Natuurvisie en de Verordening Faunabeheer. Daardoor dreigde het burgerinitiatief onder te sneeuwen, en konden de uitkomsten van de behandeling in de Staten niet meer in de Verordening Faunabeheer worden meegenomen.

Na de indiening van het amendement, en in antwoord op een vraag van de SP-fractie, zegde gedeputeerde van den Broeck toe om de Natuurvisie eerst als discussiestuk in de Staten te behandelen, gelijktijdig met het burgerinitiatief. De Partij voor de Dieren is tevreden met deze uitkomst, die tegemoet komt aan de wensen van de indieners van het burgerinitiatief zelf.

Het burgerinitiatief vraagt de Staten om een principiële uitspraak. Die zal dan uiteindelijk in een juridisch sluitende formulering moeten worden gegoten, die door de Staten kan worden aanvaard en in een verordening worden opgenomen. Ook andere partijen toonden zich geinteresseerd in het ontwikkelen van een dergelijk voorstel.

Gerelateerd nieuws

Burgerinitiatief Stop de hobbyjacht Limburg aangeboden aan Provinciale Staten

Uit handen van het actie-comitee heeft voorzitter van Provinciale Staten van Limburg, de heer Bovens, op 13 januari 2016 het ...

Lees verder

Filmvertoning 'One Single Planet' - ECI Cultuurfabriek Roermond

Heel graag nodigt de Partij voor de Dieren Limburg u uit om op zondag 21 februari a.s. de filmvertoning bij te wonen van de s...

Lees verder