Burger­ini­ti­atief Stop de hobby­jacht Limburg aange­boden aan Provin­ciale Staten


14 januari 2016

Uit handen van het actie-comitee heeft voorzitter van Provinciale Staten van Limburg, de heer Bovens, op 13 januari 2016 het burgerinitiatief Stop de hobbyjacht Limburg in ontvangst genomen. Met dit burgerinitiatief wenst de initiatiefnemer een einde te maken aan de hobbyjacht: de jacht op hazen, konijnen, fazanten, wilde eenden en houtduiven waarbij onbeperkt en zonder objectieve noodzaak op deze dieren gejaagd mag worden tijdens het jachtseizoen.

Limburg is de eerste provincie waar het burgerinitiatief is aangeboden. In 10 andere provincies in Nederland kunnen inwoners dit burgerinitiatief ook ondersteunen.

De heer Bovens ontvangt het burgerinitiatief uit handen van het actie-comitee”.

Burgerinitiatief

Met dit burgerinitiatief verzoekt de initiatiefnemer de Provinciale Staten om de jacht op de zogenaamde ‘vrij bejaagbare diersoorten’ volledig stop te zetten en hun invloed aan te wenden om bejaagbare en niet-bejaagbare diersoorten gelijkwaardige bescherming te bieden. Het actie-comitee wenst dat aan de hand van het burgerinitiatief binnen de provincie een fundamentele discussie wordt gevoerd over hobbyjacht en hierover in de nog door de Provincie te ontwikkelen natuurvisie een beleidskeuze wordt gemaakt. Eind december 2015 stemde de Eerste Kamer in met de Wet Natuurbescherming, waardoor provincies met ingang van het jaar 2016 verantwoordelijk zijn voor en dus regels kunnen stellen aan de uitvoering van de jacht.

Het actie-comitee: ‘WIj zijn erg blij met alle steun voor het burgerinitiatief. Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van Nederlanders tegen de hobbyjacht is. 1875 inwoners uit Limburg steunen het burgerinitiatief, terwijl we maar 1500 handtekeningen nodig hadden om het burgerinitiatief aan te kunnen bieden aan Provinciale Staten Namens deze mensen hebben we vandaag de Provincie opgeroepen de hobbyjacht te stoppen.’

De heer Bovens onderstreepte het belang van het bestaan van het burgerinitiatief als een vorm van burgerparticipatie en het rechtstreeks kunnen benaderen van de Limburgse volksvertegenwoordiging om aandacht te vragen voor bepaalde onderwerpen.

Procedure

Na ontvangst van het burgerinitiatief gaat de Provincie na of dit voldoet aan de voorwaarden. De volgende stap is de procedurebehandeling in de vergadering van Provinciale Staten, naar verwachting op 5 februari a.s. In deze vergadering wordt besloten of de inhoudelijke behandeling in een hierop volgende vergadering gaat plaatsvinden. Indien dat het geval is, zal dit gebeuren in de Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN) - naar verwachting op 19-02-2016 - waarna het Limburgs Parlement een besluit zou kunnen nemen in de vergadering van 18 maart 2016.

Gerelateerd nieuws

Pascale Plusquin volgt Frank Wassenberg tijdelijk op in de Provinciale Staten

Vrijdag 11 december is Pascale Plusquin toegetreden als Statenlid in Provincie Limburg. Voor 4 maanden zal ze Frank Wassenber...

Lees verder

Burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht sneller op agenda Staten, kansen op goede inhoudelijke behandeling vergroot!

Door een amendement van de Partij voor de Dieren, samen met Groen Links ingediend in de Statenvergadering van 5 februari, kom...

Lees verder