Oproep: Beslissende Rechtzitting Den Haag: Nieuw Gemengd Bedrijf Grubbenvorst

Oproep!

Op 18 januari zal er een zitting plaatsvinden in Den Haag over het Nieuw Gemengd Bedrijf (lees: de grootste gigastal van Nederland) dat men wil bouwen in Grubbenvorst.

"Behoud de Parel" roept mensen op om op deze dag te verenigen!

Dit is GEEN activiteit van Partij voor de Dieren Limburg.

Echter, omdat wij als partij TEGEN megastallen en gigastallen zijn brengen wij deze actie graag onder de aandacht!

Origineel bericht van "Behoud de Parel":

Zoals u weet heeft op 18 januari 2017 de Raad van State een zitting gepland waarin de bezwaren beoordeeld worden van Behoud de Parel en vele omwonenden uit Grubbenvorst tegen het zogenaamde Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB). Als de plannen doorgaan komt er een gigastal in Grubbenvorst te staan met 30.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een mestverwerkingsinstallatie, een composteerderij en een slachterij.

Laatste stap in tienjarige strijd.

De zitting op 18 januari is de laatste juridische mogelijkheid van Behoud de Parel en de omwonenden om de stallen tegen te kunnen houden. Daarmee komt dan een einde aan een strijd tegen de komst van de grootste gigastallen van Nederland, die nu al 10 jaar duurt .

Via de (sociale) media en haar eigen website www.behouddeparel.nl wordt *iedereen *die zich kan vinden in de
doelstelling van Behoud de Parel opgeroepen, om mee te gaan.