Motie Pas op de plaats PIP uitbreiding VDL Nedcar


26 juni 2020

Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 26 juni 2020;
Gelezen G-20-032 Statenvoorstel Voorjaarsnota 2020, brief GS van 12-5-2020 (GS 2020-19385).

Constaterende dat:

 • Het College van GS voornemens is om op 30 juni 2020 een besluit te nemen over het PIP uitbreiding VDL Nedcar

 • Recente berichten in de media aangeven dat assemblage van de BMW X1 bij VDL Nedcar na 2023 stopt.

 • Door de combinatie van coronacrisis, handelsoorlogen en de onzekerheid bij kopers over de overstap naar elektrische auto’s er een malaise heerst op de automarkt

  Overwegende dat:

 • De noodzaak tot een PIP uitbreiding VDL Nedcar gebaseerd is op de verwachting dat de assemblage capaciteit en het daarvoor benodigde aantal werknemers in de komende jaren sterk gaat groeien, terwijl de huidige situatie sterke aanwijzingen geeft dat deze capaciteit en aantal medewerkers gaat krimpen

 • De bijdrage van de Provincie aan de PIP uitbreiding VDL Nedcar tenminste €22 miljoen, en mogelijk €41 miljoen gaat bedragen

 • De Corona crisis ook voor de Provincie leidt tot allerlei onvoorziene kosten waardoor het raadzaam is om een pas op de plaats te maken en prudent om te gaan met kostbare investeringen

 • De omgevingsparticipatie in het kader van de PiO Landgoederenzone Swentibold nog niet is afgerond

 • Ook het natuuronderzoek in het Sterrebos, onder andere naar vleermuizen, nog niet is afgerond

  Van mening zijnde dat:

  • Door uitvoering van het PIP uitbreiding VDL Nedcar er onherstelbare schade wordt toegebracht aan het landschap rondom VDL Nedcar, inclusief het verdwijnen van het 200 jaar oude Sterrebos met een hoge natuurwaarde

  • Door uitvoering van het PIP de overlast voor de inwoners van Nieuwstad zal toenemen

  • Het niet verstandig is om in de huidige onzekere economische situatie een besluit te nemen over de voor de Provincie kostbare PIP uitbreiding Nedcar

   Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

De behandeling van het PIP uitbreiding VDL Nedcar, wachtende op verdere ontwikkelingen, minimaal met 1 jaar uit te stellen tot juni 2021, tenzij zich een tweede producent meldt, op basis van een getekende overeenkomst, en het natuuronderzoek is afgerond

En gaan over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen