Amen­dement Loomans Bibli­o­theek­ver­nieuwing


4 oktober 2019

Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 4 oktober 2019,
Gelezen G-19-023 Statenvoorstel Herfstbrief 2019, brief GS van 17-9-2019 (GS 2019-69166)

Constaterende dat:

  • Bij de invulling van de “Taakstelling € 50 mln.” is opgenomen een ombuiging van € 0,350 mln. op het beschikbare budget voor Beleidsregels bibliotheekvernieuwing (subsidies);

  • Tevens is opgenomen een ombuiging van € 0,100 mln. op het beschikbare budget voor Beleidsregels bibliotheekvernieuwing (opdrachten);

    Overwegende dat:

    - Bibliotheken essentieel zijn voor het bevorderen van geletterdheid en kennis, en daarbij ook een sociale ontmoetingsplaats zijn;

    Besluiten dat:

- De ombuigingen van € 0,350 mln. en € 0,100 mln. op Beleidsregels bibliotheekvernieuwing uit de Herfstbrief te schrappen.

Peter Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen