Staten­voorstel Kader Inter­na­ti­o­na­li­sering


19 juni 2020

Voorzitter,

Wie een generatie geleden de 351 kilometer lange grens van Limburg naar het buitenland wilde oversteken herinnert zich misschien nog dat dat altijd een klein beetje spannend was. Eerst wachten tot je aan de beurt was, dan controle van je paspoort door een streng kijkende grenswachter, als je pech had zelfs aan beide kanten van de grens, soms een inspectie van je voertuig of bagage, en dan ging de slagboom open en kon je je weg vervolgen in het buitenland. Vandaag de dag is dit bijna niet meer voor te stellen. Sinds het Schengen verdrag in 1995 in werking is getreden verkeren we in de luxe situatie van vrij verkeer van personen over al onze grenzen. Die fysieke grenzen van meer dan 25 jaar geleden zijn vaak al zo vervaagd dat ze nog maar nauwelijks te herkennen zijn. Tenzij je met het openbaar vervoer bent natuurlijk, want dan kan je route zomaar een paar kilometer voor de grens eindigen, waarna je zelf maar moet uitzoeken hoe en waar je de grens over komt. En totdat de corona crisis begon en die bijna vergeten grenzen ineens weer keihard terug kwamen.

Zoals wij in de commissie al hebben opgemerkt denken we bij de Partij voor de Dieren bij “internationalisering” eerst aan het verder slechten van de grenzen met onze buurlanden, aan samenwerken en verbinden op onderwerpen als cultuur, educatie, duurzaamheid en natuur. En hoewel de CdK toen aangaf dat er naast de activiteiten beschreven in dit Statenvoorstel, nog allerlei grensoverschrijdende activiteiten in andere programma’s zijn ondergebracht blijven wij toch met de indruk achter dat het allemaal nogal mager is.

De Partij voor de Dieren vindt dat we ons niet alleen moeten richten op allerlei ambitieuze plannen voor een kleine groep bedrijven en hoger opgeleiden, maar dat we het voorliggende Kader juist ook moeten uitbreiden met plannen op lokaal en regionaal niveau, hoe we Limburgers in contact gaan brengen met de Limburgse buren, hoe we elkaars taal en cultuur gaan leren kennen, en hoe we ook op lokaal en regionaal niveau samen gaan werken.

Alternatief 1:
Daarbij past niet dat nu liefst € 250.000 van de aangevraagde middelen wordt ingezet voor activiteiten geïnitieerd of gecoördineerd door Maastricht Working on Europe, precies zo’n activiteit voor een select gezelschap als we benoemden. Het doet ons pijn dat er tegelijkertijd maar weinig geld beschikbaar is voor het organiseren van euregionale activiteiten van Limburgse scholieren en studenten. We willen daarom dat die € 250.000 wordt herbestemd voor het faciliteren dat MBO en HBO studenten gemakkelijker stage kunnen lopen in de buurlanden van de Euregio, en zullen daarvoor een amendement indienen.

Alternatief 2:
Daarbij wringt het bij ons dat er maar liefst € 250.000 van de aangevraagde middelen wordt ingezet voor activiteiten geïnitieerd of gecoördineerd door Maastricht Working on Europe, precies zo’n activiteit voor een select gezelschap als we benoemden. Tegelijkertijd zien we dat er maar weinig aandacht gegeven wordt aan het organiseren van euregionale activiteiten van Limburgse scholieren en studenten, zoals bijvoorbeeld uitwisselingen van middelbare scholieren of het faciliteren dat MBO en HBO studenten gemakkelijker stage kunnen lopen in de buurlanden van de Euregio. Kan de Gedeputeerde toezeggen dat er vanuit het budget voor Internationalisering ook hiervoor geld vrijgemaakt wordt?

Om af te ronden: wij zouden de “Partij voor de Dieren” niet zijn als we hier niet van de gelegenheid gebruik zouden maken om nog een paar aandachtspunten mee te geven aan het College:

  • Hoe staat het College tegenover de ambitie van Genk en Hasselt voor het binnenhalen van ‘Maasland’ als culturele hoofdstad van Europa in 2030. Een mooi inter-Limburgs project waar ook Roermond, Sittard-Geleen en Maastricht aan zouden kunnen meewerken. En bijvoorbeeld ook de kunsthogescholen van Hasselt en Maastricht en het Huis voor de Kunsten.

  • Is het College bereid om via de grensinfopunten, ITEM en sociale partners de problemen (en de mogelijke oplossingen) van grenswerkers in de euregio te verzamelen en deze op een jaarlijkse grenswerkers- bijeenkomst in het Gouvernement te presenteren aan nationale en Europese parlementsleden?

Graag horen wij van de Gedeputeerde een reactie op deze voorstellen.

Dank u wel.