Staten­voorstel Beleids­kader Circu­laire Economie Limburg


19 juni 2020

Voorzitter,

Toen wij precies 3 weken geleden in deze zaal in de commissie voor de eerste keer spraken over het Beleidskader Circulaire Economie begon ik mijn betoog met Earth Overshoot Day, de dag waarop we als mensheid collectief meer van de natuur hebben verbruikt dan de Aarde in één jaar kan vernieuwen. Earth Overshoot Day viel in 1980 op 14 december; in 2019 al op 29 juli. Tenminste, als we onze wereld in totaal beschouwen; kijken we naar Nederland alleen, dan valt onze Earth Overshoot Day dit jaar op 3 mei. Alles wat we de rest van het jaar na 3 mei consumeren doen we dus ten laste van komende generaties.

Als wij de totale uitputting van de Aarde willen voorkomen, en als we iets van onze welvaart en welzijn willen behouden, dan komen we er, zeker ook in Nederland, niet onderuit om onze economie om te bouwen naar een circulaire economie, en onze energievoorziening te verduurzamen. We zullen moeten leren hoe we grondstoffen voortdurend kunnen hergebruiken en het produceren van afval te reduceren totdat het (bijna) niet meer bestaat.

De Partij voor de Dieren vindt het dan ook een goede ontwikkeling dat er nu ook bij de Provincie aandacht is voor Circulaire Economie en dat er een beleidskader voorligt. De intentie achter dit kader is naar onze mening een goede eerste stap, brengt de Limburgse context goed in beeld, haakt aan bij het regionale economisch beleid en de campussen, en bevat de nodige goede acties. Maar tegelijkertijd hebben wij in de commissie al aangegeven dat we bij het kader in de huidige vorm zo onze bedenkingen hebben. Om onze grootste punten van kritiek nog maar eens te herhalen:

- wij vinden dat de doelstellingen voor dit Kader onvoldoende en te weinig concreet zijn uitgewerkt

- er worden geen kaders gegeven hoe kan worden omgegaan met de vele obstakels op VTH gebied, die experimenteren met circulaire processen in de weg staan.

Helaas hebben de sindsdien aangebrachte wijzigingen in het Statenvoorstel, en de begeleidende brief, maar weinig verheldering gebracht. Investeren van €10M in het stimuleren van een circulaire economie, hoe belangrijk we dat ook vinden, zonder enig beeld te hebben wat dat concreet op gaat leveren, gaat

ons te ver. Wij blijven daarom met het gevoel zitten dat dit beleidskader nog niet af is. Tenzij de Gedeputeerde nu alsnog die verduidelijking kan geven zien we ons genoodzaakt om mee te gaan met het amendement van Wageningen, dat vraagt om herbezinning van dit kader, zodat die concretisering er wel is.

Tot zover.