Staten­voorstel Kennis-As project de Maas­tricht Studie 2


19 juni 2020

Voorzitter,

Door de corona crisis zijn we er allemaal weer eens aan herinnerd hoe waardevol een goede gezondheid is. En helaas, zo hebben we in de afgelopen jaren met enige regelmaat in de media kunnen lezen, blijft de gezondheid van “de Limburger” achter bij die van “de Nederlander”. De Partij voor de Dieren vindt het daarom een goede zaak dat er, juist in Limburg, zo’n uniek en grootschalig onderzoek uitgevoerd is als de Maastricht Studie 1, en dat dit nu een vervolg krijgt in de Maastricht Studie 2. Daarnaast zijn wij ook blij dat het onderzoek juist ook gericht is op het verbeteren van de preventieve gezondheidszorg: het is goed dat we mensen kunnen helpen die ziek worden, maar het is nog beter als we door verbetering van de sociale omgeving, het verminderen van negatieve invloeden uit het milieu en het verbeteren van de levensstijl de kwaliteit van leven en gezondheid kunnen verbeteren en ziekten kunnen voorkomen.

Wat dat betreft leven we in een bijzondere tijd: toen door corona het openbare leven plotseling werd stil gelegd leidde alle aandacht voor volksgezondheid bij veel mensen tot een moment van bezinning: hoe staat het met mijn gezondheid? Zit ik niet teveel en beweeg ik wel genoeg? Eet ik wel gezond? Krijg ik wel voldoende rust? Hoe staat het met mijn weerstand tegen ziektes?

Het is daarom goed om juist nu preventieve zorg nader te gaan onderzoeken en wij lezen in dit Statenvoorstel veel interessante voornemens. Zo zijn wij erg benieuwd wat het promoten van gezonde producten en diensten gaat opleveren. De Partij voor de Dieren heeft zich altijd sterk gemaakt voor gezonde, lokale, voeding en we zullen dan ook met veel interesse volgen wat de sturing naar meer groente, fruit en volkoren producten gaat opleveren, naar wij hopen in combinatie met het adviseren om sowieso meer plantaardige producten te consumeren in plaats van vlees en zuivel. Dat laatste is namelijk niet alleen beter voor de mens, maar ook voor het milieu en de dieren.

Daarnaast willen we ook nog maar weer eens vermelden dat meer bewegen, meer lopen en meer fietsen, in plaats van steeds maar weer die auto nemen, niet alleen veel gezonder is maar ook veel voordelen voor onze luchtkwaliteit oplevert. Wij hopen dat dit onderzoek ook aanknopingspunten oplevert hoe we meer mensen uit die auto en op de fiets kunnen krijgen.

Om af te ronden onze waardering voor de aanpassingen die na behandeling in de commissie nog in dit Statenvoorstel zijn verwerkt, waaronder dat de resultaten van deze studie gebruikt worden in de sociale agenda. Wij hopen dat we met onze Provinciale steun voor de Maastricht Studie 2 er samen voor kunnen zorgen dat we veel kunnen leren uit dit onderzoek en dat we daarmee de gezondheid van de Limburgse bevolking kunnen verbeteren. We worden dan ook graag geïnformeerd over de voortgang via tussentijdse rapportages, conclusies en vervolgacties.

Dank u wel