Rondvraag m.b.t. het niet-ontvan­kelijk verklaren van bezwaren tegen bejagen vos en ganzen


14 mei 2021

Voorzitter, we hebben het in dit huis sinds enige tijd over een nieuwe bestuurscultuur. Daarbij hoort, o.a. openbaarheid en een open, niet formalistische benadering van de burger. Passen wij dat toe op het onderwerp van deze rondvraag, namelijk het nemen van ontheffingsbesluiten in het kader van het zogenaamde “faunabeheer”. Besluiten die toestaan dat er gejaagd mag worden op vossen, kolganzen en brandganzen, dan zien we dat er aan de ene kant terecht openbaarheid wordt betracht doordat de besluiten gepubliceerd worden.

Terecht, want dit zijn omstreden zaken, en het gaat niet aan die af te doen in een onderonsje met de faunabeheereenheid. Andere provincies doen dat ook, het publiceren van deze ontheffingen.

Maar dan wel tijdig, direct na het nemen van het besluiten het toezenden aan de aanvrager, zodat evt., bezwaarmakers na die openbare publicatie de volle 6 weken hebben om hun bezwaar in te dienen.

Dat laatste, tijdig publiceren, is hier niet gebeurd. De publicatie was pas een maand … jawel een maand … later. Daardoor zijn bezwaarmakers op het verkeerde been gezet: ze hadden in feite nog maar 10 dagen. Er kwamen 26 dagen na de publicatie bezwaarschriften, maar die zijn, op grond van de formalistische redenering dat de datum van toezending aan de aanvrager (uiteraard niet bekend aan de bezwaarmakers) beslissend is.

Voorzitter, dit is nu zo’n voorbeeld van een puur legalistisch-formalistische, voor betrokkenen gek makende, benadering. Betrokkenen die tijd en moeite in een bezwaarschrift steken, en daar geen inhoudelijke reactie op krijgen.

Dat had anders gekund. Het college had de termijnoverschrijding kunnen laten passeren, als “verschoonbaar”. Die juridische bevoegdheid is er. Dat de bezwaren-adviescommissie anders adviseerde, op grond van inderdaad die puur formalistische redenering, excuseert dit niet. Immers er is altijd een bestuurlijke weging van zo’n advies.

Wij vragen het college daarom, het nu genomen besluit op bezwaar, dat de bezwaarmakers Fauna4 Life en Animal Rights niet-ontvankelijk verklaart, in te trekken. En alsnog de ingebrachte bezwaren inhoudelijk te behandelen.

Want wie A zegt (openbaarheid, publiceren van een besluit), moet ook B zeggen: tijdig publiceren en de burger niet op het verkeerde been zetten.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Inbreng Plusquin Uitzonderlijke politieke, bestuurlijke situatie

Lees verder

Bijdrage Loomans Statenvoorstel Limburgse Regionale Energiestrategieen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer