Inbreng Plusquin Stikstof


25 november 2021

Voorzitter,

Wij krijgen bij deze sonderende notitie van GS de oproep om ons niet met de inhoud, maar vooral met de uitvoering bezig te houden. En inderdaad liggen daar, w.b. de zgn. “gebiedsgerichte aanpak”, heel wat vragen, want de kaders uit deze brief zijn algemeen, en op de lange termijn, gesteld en verplichten nog maar tot weinig. Ook het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium krijgt geen aandacht.

Wat is wat dit betreft de reactie van GS op de email-brief van de milieu- en natuurorganisaties, en de Federatie Particulier Grondbezit? Daarin wordt gepleit voor het instellen – en dat kan via de ruimtelijke ordening – van overgangszones voor natuurinclusieve landbouw. Voor het inzetten van ruilgronden daarvoor. Voor een aanpak van de piekbelasters. En voor het tegelijk aanpakken van de hydrologische opgave, inclusief beleid m.b.t. de beregening. Gebeurt dat dan niet, want deze brede waaier aan organisaties schrijven zo’n brief niet voor niets? Graag een reactie op deze brief.