Inbreng Plusquin Peel­branden


15 januari 2021

Voorzitter,

Preventie is alles, als het om deze verschrikkelijke branden gaat.

Om met het goede te beginnen een compliment aan de gedeputeerde dat de middelen voor het Interreg programma, samen met de partners over de grens, zijn veilig gesteld.

Alleen missen wij in de evaluatie die nu voorligt de aandacht voor preventie. Achteraf evalueren hoe het optreden ten tijde van de ramp was is terecht, maar voorkomen van herhaling is het sluitstuk.

Komt hiervoor ook nog een evaluatie, of beter nog, een plan, waarvan wij kennis kunnen nemen? En zal daarin ook aandacht zijn voor droogtebestrijding, want branden zullen er altijd zijn maar het is de enorme verdroging die ze erger maakt. En aandacht voor het optreden tegen het illegaal slaan van putten door boeren, burgers en buitenlui, waardoor de grondwaterstand in een neerwaartse spiraal komt? Graag een reactie van de gedeputeerde.