Toelichting Motie Uitvoeren herstel­maat­re­gelen Invasieve exoten


5 februari 2021

Voorzitter,

Wij vinden het goed dat bescherming van de Limburgse biodiversiteit vooropstaat in de Limburgse aanpak van invasieve exoten en begrijpen dat het daarom soms noodzakelijk is om in te grijpen in een verstoord ecosysteem. Maar na dit ingrijpen, moeten wij wettelijk gezien herstelmaatregelen nemen.[1] Wij denken dan bijvoorbeeld aan herplanten van inheemse soorten, na kap van een exoot. Dit missen wij nog in de Limburgse aanpak en daarvoor dienen wij deze motie in.

Door herplant van inheemse soorten herstelt een verstoord ecosysteem zich beter, én het werkt preventief tegen een volgende exotische invasie.[2] Een beuk planten voor een gekapte Amerikaanse eik; het lijkt ons niet dat hier iemand tegen kan zijn, ook de gedeputeerde niet.

Wij horen dan ook graag zijn reactie op onze motie om herplanting van inheemse soorten op te nemen in de Limburgse aanpak.

Dank u wel.

[1] Art. 20 lid 1 EU-exotenverordening.

[2] Art. 20 lid 2 EU-exotenverordening.

Interessant voor jou

Inbreng Plusquin Peelbranden

Lees verder

Inbreng Loomans Vaststellen Gedragscode integriteit GS Limburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer