Inbreng Loomans Vast­stellen Gedragscode inte­griteit GS Limburg


5 februari 2021

Voorzitter,

Voor ons liggen enkele bepalingen uit een model gedragscode, die in andere provincies volstrekt normaal zijn. Een code die, mind you, niet eens juridisch bindend is. En ook niet bijzonder streng, want bijvoorbeeld bij de EU is de “afkoelingsperiode” twee jaar, en niet één.

Maar hoeveel uren zijn er in dit huis niet al besteed om hierover te delibereren? Hoeveel onderzoek was er voor sommige partijen wel niet nodig om te bewijzen dat dit absoluut noodzakelijk is?

Voorzitter, wekken we daarmee, om een woord te gebruiken dat in deze discussies vaak naar voren komt, niet op zijn minst de schijn dat we er eigenlijk niet aan willen? Dat we toch een geval apart zijn, omdat er op dit model wel weer een Limburgse variant moet komen, met ontsnappingsmogelijkheden? Onder andere omdat het wel zo voordelig is om ex-bestuurders “voor hun wachtgeld wat te laten doen” - en ze daarom maar weer in warme financiële schoot van de provincie te ontvangen?

Wat de Partij voor de Dieren betreft was dit allemaal niet nodig geweest. En had dit Statenvoorstel een hamerstuk kunnen zijn. Zonder varianten, zonder vluchtroutes, zonder escapes. …… Want escapes zijn het.

De variant dat GS notabene zelf er vanwege bijzondere provinciale belangen een uitzondering op mogen maken, zou het voorstel al helemaal tandeloos maken. Even een toelichting schrijven zou dan voldoende zijn.

De variant dat het Presidium de uitzonderingen zou mogen maken miskent de reglementaire procesmatige taak van het Presidium. Die is, ik citeer Artikel 2, lid 7 van het Reglement van orde: “Het Presidium is belast met de organisatie en het functioneren van Provinciale Staten en de Statencommissies”. Op geen enkele manier zou de inhoudelijke bevoegdheid om uitzonderingen te maken op een gedragscode voor bestuurders daar onder kunnen vallen. Het Presidium heeft, zogezegd, wel wat anders te doen, en is niet de plaats om dit soort beslissingen te nemen.

Kortom, de als keuzemenu opgediste varianten zouden het voorstel tandeloos maken, en zijn niet uitvoerbaar binnen de reglementaire taken van het Presidium. Reden te meer om die geen blik waardig te gunnen.

Dankuwel