Inbreng Loomans over MAA – Rapport van Geel


5 maart 2021

Voorzitter,

Wij kunnen onze reactie op het rapport van Geel niet beter verwoorden dan de Alliantie tegen uitbreiding van MAA al gedaan heeft in haar reactie “Verkeerd verbonden”. Ik citeer daarom een paar korte passages:

De opdracht die de heer van Geel kreeg van het provinciebestuur was een onmogelijke opdracht. En een onmogelijke opdracht moest wel leiden tot een onmogelijk advies. Groei van MAA kan alleen maar leiden tot méér hinder en overlast. Alleen minder vliegen leidt tot minder hinder.

Van Geel constateert terecht dat de omgeving van de luchthaven voor omwonenden onleefbaar is. Maar het voorgestelde Leefomgevings-fonds is qua bedrag een druppel op een gloeiende plaat; en qua probleemaanpak de omgekeerde wereld. Het rekken van het voortbestaan van MAA vraagt de aanwending van buitenproportioneel veel gemeenschapsgelden. De balans tussen de schaarse voordelen en de vele nadelen voor economie en bevolking is volledig uit evenwicht.

De functies die MAA vervult, verdienen op geen enkele manier de kwalificatie ‘basisinfrastructuur’ of ‘basisvoorziening’ en zijn dus geen argument voor ongelimiteerde subsidiëring. De Limburgse welvaart zal veel meer gediend zijn met een MAA als ‘klein verkeersvliegveld’ of met een alternatieve gebiedsontwikkeling van het 200 ha grote MAA-terrein. Dat is de belangrijkste bevinding uit de MKBA over MAA.

Daar willen wij nog het volgende aan toevoegen: eerder vanmiddag hebben we gesproken over het Kaders Tellen rapport van de ZRK. In reactie op vragen van de VVD adviseert de ZRK dat PS goed moet letten op “natuurlijke momenten” waarop de betrokkenheid van de provincie in participaties kan worden afgebouwd. Met andere woorden dat er een exit scenario moet komen.

Kijken we naar MAA en de MKBA die de gedeputeerde op wil stellen dan kunnen we alleen maar constateren dat:

  • Zoals van Geel terecht concludeert de daadwerkelijke hinder (en niet de enorme ruimte die de vergunning nog biedt) zal moeten worden teruggedrongen, ten koste van fikse investeringen en beperkingen aan het toekomstige vliegverkeer
  • Dat het publiek belang niet alleen klein is, maar zelfs zeer negatief voor omwonenden (van Geel benadrukt herhaaldelijk hoe uniek de situatie is met de woningen zo dichtbij). En dan hebben we het nog niet over fijn stof, ultra fijn stof en klimaateffecten.
  • Dat de startbaan nog (kostbaar) verlengd moet worden vooral omdat alleen vrachtvervoer nog enig perspectief biedt, en juist dat zijn de grootste lawaaibakken.

Met ook nog eens het groot onderhoud voor de boeg is NU het natuurlijke moment om het "beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald" scenario te onderzoeken. Niet alleen in een MKBA, maar ook in een financiële analyse, over hoe te ontvlechten.

Als we weigeren om daarnaar te kijken hebben we als PS niet alle gegevens om een verantwoorde beslissing te nemen.

Op basis van het advies van de ZRK, en ook het advies van Geel, is de Partij voor de Dieren daarom van mening dat in de MKBA het exit- of sluitingsscenario voor MAA MOET worden meegenomen! Anders zetten we onszelf als Provinciale Staten oogkleppen op.

Dankuwel.