Inbreng Loomans Brightlands


5 maart 2021

Zojuist hebben we bij “Kaders tellen” een aantal voorstellen overgenomen die ons er onder andere op wijzen dat we als PS vaker moeten vragen om een totaaloverzicht van provinciale bijdragen, goed moeten stilstaan bij vragen over het publiek belang en kritisch moeten blijven op alternatieven en exit scenario’s. We hopen dat dit soort vragen in de aangekondigde Brightlands Rapportage beantwoord gaan worden.

Dan het voorliggende subsidieverzoek betreffende de Brightlands Smart Services Campus. Wij waren nogal verrast toen we dit verzoek tegen kwamen omdat we een maand of 3 geleden ook al een subsidie hebben toegekend aan BSSC, maar dat was blijkbaar de campusorganisatie. Nu worden we gevraagd een subsidie te geven aan drie gebruikers van die campus; weer een kleine 2 miljoen euro.

Onze eerste vraag is dan ook of de gedeputeerde een totaalbeeld kan geven van alle financiële stromen tussen de provincie, BSSC en de daar gevestigde instituten en bedrijven? Kunnen we na deze subsidieaanvraag in de resterende Statenperiode nog meer aanvragen gerelateerd aan BSSC verwachten? En kan hij aangeven wanneer hij verwacht dat de bij deze subsidie betrokken bedrijven zelfstandig zullen zijn?

Voor de duidelijkheid wil ik nog toevoegen dat wij geen inhoudelijk bezwaar hebben met deze subsidie of deze bedrijven, maar wel met de ondoorzichtige structuur van alle Brightlands gerelateerde zaken.

Dankuwel.