Inbreng Boven Programma landschap


25 november 2022

Voorzitter,

Het is goed om te lezen dat dit landschapsprogramma primair behoud, beheer en verbetering van het Limburgs landschap als doel heeft. Voor ons is het belangrijkste dat hier de actielijnen op ingericht zijn. En dat hier de beschikbare financiële middelen op ingezet worden.

Nu vragen wij ons af of dit nu wel voldoende gebeurt. Of het primair ingezet wordt voor behoud, beheer en verbetering van het Limburgs landschap. Onzes inziens is er veel geld gemoeid, maar is het niet duidelijk waar dit naartoe gaat. Ook kunnen de meeste actielijnen een stuk concreter. Graag krijgen wij hier een reactie van de gedeputeerde of hij hiermee verder aan de slag wil.

Bij unieke Limburgse landschapskenmerken en -elementen denken wij aan heggen, graften en hoogstamboomgaarden. Met de Limburgse graften is het echter slecht gesteld. Daar hebben wij in juli nog een motie voor ingediend. Het is daarbij goed om te lezen dat invulling gegeven wordt aan de geest van deze motie. Nu wordt de staat van graften gemonitord en komt er een samenwerking met gemeentes.

Wat wij hierbij missen is de EU betrekken bij deze instandhouding. Want niet alleen provinciaal en gemeentelijk maar ook bij de EU zijn er planmatige en financiële mogelijkheden om de graften te verbeteren. Wil de gedeputeerde hier verder invulling aan geven?

Dan de hoogstamfruitboom. Samen met de graft en de holleweg vormt dit toch wel het sluitstuk van het kenmerkende Limburgse landschap. Toch missen wij dit stukje natuurlijk erfgoed in het landschapsprogramma.

Want met Eijsdener Klumpke, de Sjweikeser Rèngelaot en het Sevenummer Striepke doe ik zomaar een greep uit het rijke Limburgse fruitverleden. En dan noem ik er slechts 3 van de tientallen. Vroeger had ieder dorp, elke streek wel een eigen lokale fruitsoort…

Ook hier hebben wij een aantal jaar geleden een motie voor ingediend. Hierdoor werd de hoogstamfruitboom onderdeel van het 1 miljoenbomenplan.

In dit stuk missen wij echter concrete stappen omtrent hoogstamfruitbomen. Wat wordt er gedaan om bestaande boomgaarden in dit kader te beschermen en te behouden? En hoe worden echte Limburgse hoogstamfruitbomen opnieuw geïntroduceerd in Limburg?

Dank u wel.