Inbreng Beleids­kader Fiets


14 februari 2020

Voorzitter,

Om te citeren uit het Provinciale Beleidskader Fiets: “Fietsen is een uitermate duurzame vorm van vervoer. Het levert een positieve bijdrage aan het realiseren van belangrijke opgaven van nu en de toekomst: bereikbare en leefbare steden en regio’s, economische ontwikkeling, energietransitie, veilig verkeer, fitte en gezonde inwoners. Gelet op de nog steeds toenemende verkeersdrukte en daarmee afnemende bereikbaarheid van de economische locaties en diverse voorzieningen in de steden, is het belangrijk dat we deze collegeperiode extra inzetten op het utilitair fietsgebruik. Dat vereist onder meer investeringen om per fiets op een prettige en veilige manier de Limburgse grote steden en campussen te bereiken.” Einde citaat.

Als ik dit zo hoor dat vraag ik mij af waarom we in het Mobiliteitsplan 1,3 miljard uitgeven en in het Beleidskader Fiets maar 25 miljoen. Maar goed, we werken eraan om het aantal Limburgse fietskilometer tussen 2017 en 2027 met 20% te laten groeien.

Als we het hebben over de positieve milieu effecten van fietsen dan worden de vermindering van CO2 en NOx emissies vaak genoemd. Verschillende partijen hebben gevraagd om die in te schatten, en die informatie ligt er nu ook in de brief van de Gedeputeerde. Dan is de vraag: hoe moeten we die cijfers interpreteren, wat zijn die kilo’s en tonnen waard? We staan er vaak niet bij stil dat daar vandaag de dag ook een financiëlewaarde aan gehangen kan worden en als je dat doorrekent heeft dit fietsplan alleen al aan milieuopbrengst een jaarlijks rendement van 10%. Dit is niet wereldvreemd want het PBL, Rijkswaterstaat en verschillende vergunningsverleners hanteren al dit soort getallen. Ik zal dit in het kort toelichten.

De EU-lidstaten hebben doelen gesteld voor het terugbrengen van emissies, met name bij NOx en CO2. Bij CO2 heb je zelfs een emissiehandelssysteem (ETS), met een markt voor CO2-emissies. Voor CO2 is een waarde per ton van € 40,- reëel - de huidige waarde op de markt ligt lager, maar binnen het ETS wordt het aantal uitgegeven rechten steeds minder en de waarde dus groter. bij een emissievermindering van 27,5 miljoen kg. (berekend door GS) is dat een jaarlijkse waarde van 1,1 miljoen euro.

Voor NOx hanteert Rijkswaterstaat een waarde van €34 per kg. Als middenscenario. Dat heeft te maken met de kosten die er, bijvoorbeeld in de industrie, gemaakt moeten worden om emissies te beperken. Er worden 0,04 miljoen ton vermeden, dat heeft dus een waarde van € 1,36 miljoen (jaarlijks !).

Totaal 1,1 + 1,36 miljoen = € 2,46 miljoen "milieuopbrengst". Ieder jaar, voor de hele levensduur van de investering! Bij een investering van 23,95 miljoen euro heb je alleen al aan milieu opbrengsten een rendement van ruim 10% jaarlijks. En dan is de waarde van de gezondheidswinst nog niet geteld (daar is evt. ook aan te rekenen) - en uiteraard de waarde van de fietskilometers, de pure "infrastructurele" opbrengst.

Voorzitter, Het zal u niet verbazen dat de Partij voor de Dieren het Beleidskader Fiets steunt. Laten we ernaar streven dat vooral voor de kleine afstanden, zeg onder de 5 kilometer, niemand meer voor de auto kiest omdat de fiets veiliger, sneller en gezonder is.

Dank u wel,

Peter Loomans

Interessant voor jou

Inbreng Heroverweging mobiliteitsopgaven

Lees verder

Inbreng Dekkingsvoorstel Leisure Lane

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer