Bijdrage Loomans Inves­te­rings­voorstel circulair subfonds LEF


9 september 2022

Voorzitter,

Investeren in een circulair subfonds van het LEF. Dat klinkt goed. Maar als wij het huidige voorstel bestuderen dan leidt dat bij onze fractie toch tot de nodige vragen en opmerkingen:

  • Dit investeringsvoorstel lijkt een puur financieel product: er wordt uitvoerig ingegaan op rendement en hoe risico’s worden geborgd, maar de reden voor het fonds, het maatschappelijk belang (circulariteit) en het risicovol beleggen hierin, komen er maar bekaaid vanaf. Dit subfonds is toch bedoeld om een maatschappelijk belang te dienen en niet om een nieuw investeringsproduct op de markt te brengen?
  • Het heeft onze voorkeur, gezien de toekomstige financiële positie van de provincie, dat dividend/rendement wordt uitgekeerd aan de provincie of ter besteding aan PS wordt aangeboden, zodat de keuze mogelijkheid bestaat om hier andere belangen mee te dienen.
  • Het voorstel vermeld de verwachting dat 75 miljoen van 250 miljoen in Limburg wordt geïnvesteerd. Wij zouden graag zien dat dit percentage als minimum wordt zeker gesteld.
  • Heeft GS nagedacht over een exit strategie? Indien nodig hoe, wanneer en onder welke voorwaarden kunnen we ons geld weer uit het fonds halen?
  • Het fonds wordt onder beheer van Polestar Capital gesteld. Welke kosten brengt Polestar voor hun inspanning in rekening?
  • Is onderzoek gedaan of de maatschappelijke doelen van circulariteit op een andere manier dan via een extern fonds gerealiseerd kunnen worden, met meer invloed van PS?

Graag een reactie van het college op deze vragen.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Loomans Contourennota financiën decentrale overheden

Lees verder

Inbreng Plusquin Wijzigingsverordening Omgevingsverordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer