Vragen over Jacht­verbod op wilde zwijnen vanwege risico’s Afri­kaanse varkenspest


Indiendatum: sep. 2018

Heerlen, 18 september 2018

Geacht College,

Vorige week is in België bij Wilde Zwijnen de Afrikaanse Varkens Pest (AVP) aangetroffen.

Uit verschillende publicaties blijkt dat het AVP virus met name door menselijk handelen verspreidt wort, zoals door jacht, export en import van de vee-industrie en het achterlaten van besmet vlees. Zo pleit dr. Klaus Depner van het Duitse Instituut voor Epidemiologie, een top-autoriteit op dit gebied, voor een totaal jachtverbod op zwijnen. Het risico op verspreiding via jachtpraktijken is te hoog, en met name drijfjachten zorgen dat mogelijk besmette dieren zich verder gaan verspreiden.

Reden voor het getroffen Belgische gebied om een jachtverbod in te stellen. Ook Gedeputeerde van den Hout, provincie Brabant, geeft aan dat het levensgevaarlijk is om nu op wilde zwijnen te gaan schieten (omdat ook de uitbraak in Belgie te wijten is aan menselijk handelen) en dat een nulstand geen haalbare kaart is. https://www.bndestem.nl/brabant/van-den-hout-levensgevaarlijk-om-nu-extra-op-wilde-zwijnen-te-gaan-jagen~a8b33ddf/

Op 1Limburg lezen we dat de Provincie onderzoekt of men de grens kan sluiten voor Wilde Zwijnen.

https://www.1limburg.nl/provincie-wil-grenzen-sluiten-voor-wilde-zwijnen?context=section-333

Dat leidt tot de volgende vragen van de PvdDieren fractie:

1.) De jacht op Wilde Zwijnen zorgt voor meer beweging, meer kans op aanrijdingen en meer kans op besmetting door menselijk handelen.

Bent u bereid om in navolging van België, gebaseerd op wetenschappelijke publicaties, een onmiddellijke jachtstop in te stellen? Zo nee, waarom niet?

2.) Kan het College aangeven waarom er overwogen wordt wederom extra nachtkijkers te verschaffen aan de Wildbeheereenheid, nu duidelijk is dat jacht een risico is voor de verspreiding van APV?

3.) Limburgse jagers kunnen gastjagers die in bezit zijn van een jachtakte mee laten jagen en vice-versa:

https://www.jagersvereniging.nl/vragen/mag-een-jachthouder-gastjagers-mee-laten-jagen/

Bent u het met de PvdD fractie eens dat gastjagers uit het buitenland, evenals Limburgse jagers die gaan jagen in het buitenland een extra risico zijn ten aanzien van de verspreiding van AVP? Zo ja, bent u bereid om per ommegaande bij het ministerie aan te dringen op een onmiddellijke stopzetting van het gebruik van gastaktes? Zo nee, waarom niet?

4.) In eerdere vragen van de PvdD fractie (https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=89329c47-7433-4b4d-84f1-7fa7d9dd4f7d)

wordt aangegeven dat er jaarlijks 200.000 euro beschikbaar komt voor preventieve maatregelen. Aangezien er een nulstand beleid is in Limburg is het nemen van preventieve maatregelen niet verplicht terwijl preventieve maatregelen wel nodig zijn in het kader van verkeersveiligheid en de verspreiding van dierziekten zoals in dit geval AVP. Welke mogelijkheden ziet het College om preventie minder verblijvend te maken? Is het budget van 200.000 euro voldoende gegeven de nieuwe ontwikkelingen? Kan het College aangeven uit welk budget de aanschaf van nachtkijkers komt?

5.) Kan het College aangeven of en welke risico’s er zitten aan de distributie van Wild Zwijn voor consumptie? En in geval van enig risico, is het College dan bereid om bij het ministerie te verzoeken om een in- en verkoopverbod van het vlees van Wilde Zwijnen?

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over Afschotplan wasberen

Lees verder

Schriftelijke vragen Plusquin over Stijging klachten over Maastricht Aachen Airport en het functioneren van het KICL en de CRO

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer