Schrif­te­lijke vragen Loomans n.a.v. mede­deling Porte­feuil­le­houder inzake aanstelling verkenner MAA


Indiendatum: 30 jan. 2020

Geacht College,

In aanvulling op de gestelde vragen d.d. 29 januari met betrekking tot de mededeling Portefeuillehouder inzake aanstelling verkenner MAA, wensen wij nog de volgende vraag toe te voegen:

1. Krijgt de heer Van Geel toegang tot alle stukken die betrekking hebben op het dossier Maastricht Aachen Airport, dus inclusief de vertrouwelijke stukken? Zo nee, kunt u dan toelichten waarom niet? Zo ja, kan de heer Van Geel citeren uit deze stukken, of hier anderszins gebruik van maken om zijn verkenning en advies te onderbouwen?

Hartelijk dank voor de beantwoording van de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn.

Peter Loomans

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 30 jan. 2020
Antwoorddatum: 3 mrt. 2020

Vraag 1) Krijgt de heer Van Geel toegang tot alle stukken die betrekking hebben op het dossier Maastricht Aachen Airport, dus inclusief de vertrouwelijke stukken? Zo neen, kunt u dan toelichten waarom niet? Zo ja, kan de heer Van Geel citeren uit deze stukken, of hier anderszins gebruik van maken om zijn verkenning en advies te onderbouwen?

Het proces van de Provinciale vertaling van de luchtvaartnota betreft een open en transparant adviestraject en zal primair door openbare informatie worden gevoed. De heer Van Geel ontvangt alle relevante informatie die hij nodig acht voor de uitvoering van zijn opdracht. Voor zover hij een beroep moet doen op stukken waarop geheimhouding ligt, valt dit onder de geheimhoudingsverklaring die hij op ons verzoek heeft ondertekend.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Loomans betreffende lobbybrief over geluidstaks op vrachtvluchten bij MAA

Lees verder

Schriftelijke vragen Loomans inzake Lachgasemissies

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer