Schriftelijke Vragen over doodgeschoten hond in grensgebied

Heerlen, 16-01-2018

Geacht College,

Op 12 januari is er in het Hoogbos, wat doorloopt van het Nederlandse Mheer tot in de Belgische Voerstreek, een hond doodgeschoten, net aan de Belgische zijde. Een afschuwelijk drama, voor de hond, voor zijn eigenaresse en de kinderen van het gezin. Via de media hebben we vernomen dat de hond vermoedelijk door een jager of een bos-/veldwachter is doodgeschoten. In België is de bos-/veldwachter een officier van de politie en gemachtigd om jachtverloven te controleren en de veiligheid van bezoekers te borgen.

Eerder had de eigenaresse van de hond een woordenwisseling met een jager omdat ze door ‘zijn’ jachtgebied liep met haar honden.

https://www.1limburg.nl/hond-doodgeschoten-tijdens-wandeling-bos

https://www.1limburg.nl/doodgeschoten-hond-teruggevonden-bos

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180115_00054033/hond-doodgeschoten-door-jager-of-boswachter-en-daarna-verplaatst

Dat leidt tot de volgende vragen:

 1. Heeft u kennisgenomen van bovenstaande berichtgeving met betrekking tot de doodgeschoten hond?
   
 2. Het Hoogbos bij Mheer, gemeente Eijsden – Margraten is een grensoverschrijdend bosgebied met veel wandelroutes waar toeristen en de lokale bevolking graag wandelen, al dan niet met een hond. Het is ook een stiltegebied, zowel van Nederlands als Belgische zijde.
  • Bent u het met de PvdD fractie eens dat het absoluut ongewenst is dat zowel de lokale bevolking als de toeristen een onveilig gevoel krijgen in dit prachtige natuurgebied?
    
 3. Welke mogelijkheden heeft het college om de veiligheid van Limburgse burgers, toeristen en hun huisdieren te waarborgen als ze, door dit grensgebied wandelen? Is het college bereid om in gesprek te gaan met de Belgische overheid om de gevolgen voor de Nederlandse burgers en toeristen te bespreken?
   
 4. Voor toeristen en burgers is het in een bosgebied niet altijd duidelijk of je de grens oversteekt maar in het wild levende dieren en ook gedomesticeerde katten kennen helemaal geen grenzen.
  • Ziet u ook risico’s voor andere, door de jagers wellicht ongewenste predatoren, in dit gebied? De Limburgse Wilde Kat, loslopende huiskatten met een eigenaar, dassen en in de toekomst wellicht de wolf?
    
 5. Kan het College garanderen dat deze dieren niet het risico lopen te worden afgeschoten?
   
 6. Een jachthouder met jachtakte kan volgens artikel 3.20 lid 4 Wet natuurbescherming iemand toestemming verlenen om het genot van de jacht uit te oefenen buiten het gezelschap van de jachthouder. Wie zo’n toestemming als bedoeld in art 3.20 lid 4 heeft, mag volgens artikel 3.3 lid 3 onderdeel a Besluit natuurbescherming vervolgens ook zelf weer aan derden toestemming verlenen om in zijn gezelschap te jagen.

  https://www.jagersvereniging.nl/vragen/mag-een-jachthouder-aan-anderen-een-zogenaamde-gastverklaring-verstrekken/
  Wordt er door de Faunabeheereenheid een register bijgehouden van gastjagers? Zo ja, beschikt het college hier ook over?
   
 7. Is het mogelijk dat de jager, dan wel de bos-/veldwachter in bezit van jachtakte, die verdacht wordt van het doodschieten van een hond in Nederlands Limburg komt jagen met een gastverklaring, al dan niet als gast van een gastjager?
   
 8. Zo ja, vindt het College dit een gewenste ontwikkeling? Zo nee, wat ligt er binnen de mogelijkheden van het College om (buitenlandse) jagers die misdrijven begaan, te weren als gastjager in Limburg? Bent u het met de PvdD eens dat er toezicht en registratie dient plaats te vinden met betrekking tot gastjagers, en als dit reeds plaatsvindt, hoe verloopt dat toezicht dan?

Graag beantwoording van deze vragen binnen de gebruikelijke termijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren Limburg