Schriftelijke vragen over Dierenleed in Limburgse varkensstallen

Antwoorden

 

Heerlen, 28 februari 2018

Geacht College,

Stichting Varkens in Nood heeft schokkende beelden gepubliceerd van dierenleed in varkensstallen. Daarbij zijn ook Limburgse stallen (zie https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180227_00056677/varkens-in-nood-zet-beelden-van-ellende-in-limburgse-varkensstallen-online).

De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie ook een verantwoordelijkheid heeft om dit schrijnende leed te bestrijden en heeft (mede) in verband hiermee de volgende vragen aan het College:

1) Hebt u kennis genomen van de door Varkens in Nood gepubliceerde beelden over dierenleed in varkenstallen, o.m. in Limburg?

2) Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat dit dierenleed niet aanvaardbaar is?

3) Bent u bereid de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit te vragen om de controles op dierenwelzijn te intensiveren? Zo nee, waarom niet?

4) Bent u bereid om, net als in de provincies Noord-Brabant (Brabantse Zorgvuldigheidsscore) en Gelderland (Gelders Plussenbeleid) al geruime tijd gebeurt, dierenwelzijn mee te laten tellen in het provinciaal beleid m.b.t. de intensieve veehouderij?

5) Zo niet, bent u dan bereid om een Limburgse variant daarvan te overwegen?

Graag beantwoording binnen de daarvoor geldende termijn,

… en graag eerder want dit leed kan niet zo doorgaan,

Hoogachtend,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren Limburg