Schrif­te­lijke vragen over Afschot van duiven bij attrac­tiepark Toverland


Indiendatum: apr. 2019

Heerlen, 18 april 2019

Geacht College,

Nog geen week na het massale verzet tegen het afschieten van wasberen in provincie Limburg heeft Limburg wederom het landelijk nieuws gehaald met het afschieten van dieren. Ditmaal is er een ontheffing verleend voor het afschieten van duiven, vanwege het “potentiele gezondheidsgevaar” van de uitwerpselen bij attractiepark Toverland. Weliswaar is inmiddels door de directie van het park aangegeven dat nu, onder publieke druk, niet tot afschot wordt overgegaan maar van de ontheffing kan in de toekomst weer gebruik worden gemaakt.

Dit leidt tot de volgende vragen van de Partij voor de Dierenfractie:

1. Kent u de berichten over afschot van duiven bij attratiepark Toverland https://www.1limburg.nl/boze-r... https://www.rtlnieuws.nl/editi...

2. Op allerlei locaties in de openbare ruimte laten duiven hun uitwerpselen achter zonder dat wordt overgegaan tot het doden van de dieren. Wat maakt de overlast in het geval van Toverland zo byzonder dat wel toestemming is verleend voor massaal afschot?

3. Welke preventieve maatregelen voor het weren van de duiven zijn door het park genomen, voordat de aanvraag tot afschot is gedaan?

4. Behoort tot deze maatregelen ook een verbod op het in de buitenlucht nuttigen van etenswaren? Zo niet, waarom is dit door de provincie niet verlangd?

5. Is het “potentiële gezondheidsgevaar” voor bezoekers gebaseerd op wetenschappelijke inzichten? Zo ja, wat zijn daarvoor de bronnen?

6. Hebben de kosten voor schoonmaak een rol gespeeld bij de ontheffingsaanvraag?

7. Op welke inzichten is de uitspraak van Toverland gebaseerd dat het doden van duiven een eenmalige actie is? Is het niet zo dat voor effectiviteit het doden herhaald zal moeten worden?

8. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat goede voorlichting, zoals over de risico’s van het nuttigen van etenswaren in de buitenlucht, kan leiden tot vermindering van overlast door duiven? Zo ja, op welke wijze kan het College dit vormgeven?

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

Indiendatum: apr. 2019
Antwoorddatum: 14 mei 2019

Vraag 1.
Kent u de berichten over afschot van duiven bij attractiepark Toverland

https://www.1limburg.nl/boze-r... https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/4682641/attractiepark-toverland-gaat-duiven-afschieten-de-poep- gevaarlijk

Antwoord.

Ja, deze berichten kennen wij.

Vraag 2.

Op allerlei locaties in de openbare ruimte laten duiven hun uitwerpselen achter zonder dat wordt overgegaan tot het doden van de dieren. Wat maakt de overlast in het geval van Toverland zo bijzonder dat wel toestemming is verleend voor massaal afschot?

Antwoord.

Dit is niet bijzonder, het vangen en doden van verwilderde duiven gebeurd op meerdere locaties in de openbare ruimte.

Toverland is een openbare ruimte waar veel mensen aanwezig zijn. Door de aanwezigheid van gebouwen en attracties zijn er ruimtes waar de duiven kunnen verblijven en is er in de omgeving voedsel aanwezig. De ontlasting en veren komen terecht daar waar veel mensen recreëren zoals in en op de attracties, bij picknick-plekken en restaurantvoorzieningen, en veroorzaakt overlast.

Vraag 3.
Welke preventieve maatregelen voor het weren van de duiven zijn door het park genomen, voordat de aanvraag tot afschot is gedaan?

Antwoord.
Vanuit de Wet natuurbescherming is er geen verplichting om andere bevredigende oplossingen (alternatieven) te onderzoeken bij het beperken van de omvang van populaties van dieren die zijn aan te merken als exoten of verwilderde dieren. Er moet echter wel een redelijk doel zijn voor het doden van deze dieren. Voor het gebruik van het geweer is een ontheffing nodig.

De aanvrager van de ontheffing heeft aangegeven dat vooraf is bezien of het mogelijk zou zijn de diverse hallen en attracties duif-dicht te maken middels netten, dit is echter niet mogelijk gebleken. Verjagen is tot op heden niet effectief gebleken. Het plaatsen van vangkooien en actief wegvangen is niet mogelijk vanwege de aanwezigheid van mensen.

Vraag 4.
Behoort tot deze maatregelen ook een verbod op het in de buitenlucht nuttigen van etenswaren? Zo niet, waarom is dit door de provincie niet verlangd?

Antwoord.
Het niet nuttigen van etenswaren kan een preventieve maatregel zijn. Bij het verlenen van de ontheffingen voor het doden van onbeschermde soorten wordt er conform de Wet natuurbescherming niet getoetst op alternatieven.

Vraag 5.
Is het “potentiële gezondheidsgevaar” voor bezoekers gebaseerd op wetenschappelijke inzichten? Zo ja, wat zijn daarvoor de bronnen?

Antwoord.
Ja, er zijn meerdere onderzoeken bekend1 die aantonen dat duivenontlasting diverse ziekteveroorzakende organismen en stoffen kan bevatten.

Vraag 6.
Hebben de kosten voor schoonmaak een rol gespeeld bij de ontheffingsaanvraag?

Antwoord.
Dit blijkt niet uit de aanvraag. De ontheffingsaanvraag is voortgekomen uit het beperken van risico’s voor de volksgezondheid en vanwege overlast.

Vraag 7.
Op welke inzichten is de uitspraak van Toverland gebaseerd dat het doden van duiven een eenmalige actie is? Is het niet zo dat voor effectiviteit het doden herhaald zal moeten worden?

Antwoord.
Deze uitspraak is gedaan door de woordvoerder van Toverland. De ontheffing is geldig tot en met 5 juli 2020. Gedurende deze gehele periode kan de ontheffing worden ingezet.
Duiven kunnen zeer honkvast zijn; daar is de duivensport op gebaseerd. De groep duiven in Toverland betreft verwilderde (post)duiven die hier hun vaste plek gevonden hebben. Als de groep lokaal verwijderd wordt zal (naar alle waarschijnlijkheid) het probleem voor langere tijd opgelost zijn.

Vraag 8.
Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat goede voorlichting, zoals over de risico’s van het nuttigen van etenswaren in de buitenlucht, kan leiden tot vermindering van overlast door duiven? Zo ja, op welke wijze kan het College dit vormgeven?

Antwoord.
Ja, deze mening delen wij. Er vindt voorlichting plaats door gemeenten en door gespecialiseerde bedrijven.


Gedeputeerde Staten van Limburg

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over Meetproject luchtkwaliteit en stank in Venray

Lees verder

Schriftelijke vragen over Gifprobleem bij winning drinkwater in Limburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer