Schriftelijke vragen inzake Ganstrekken Grevenbicht.

Geacht College,

Vanaf 1 juli 2014 is door een aanpassing van het Besluit houders van dieren het zelf doden van huisdieren, zoals honden en katten verboden en strafbaar. Mede om een einde te maken aan het Ganstrekken in Grevenbicht, gemeente Sittard – Geleen, is daarbij ook het doden van ganzen ,opgenomen. Reeds eerder spraken toenmalig Minister Verburg, toenmalig staatssecretaris Bleker en de beroepsvereniging voor dierenartsen (de KNMvD) zich uit tegen het Ganstrekken, en het doden van ganzen speciaal voor dat doel.

Ondanks het wettelijk verbod heeft gisteren, 28-02-2017, weer het Ganstrekken plaats gevonden in Grevenbicht. Een undercoverteam heeft vernomen dat de gebruikte gans speciaal voor dit doel is gedood door een dierenarts, in strijd met de wet. Hoofdredacteur Karen Soeters van AnimalsToday gaat aangifte doen bij de politie. Eerder al zijn er mensen die protesteerden tegen het Ganstrekken bedreigd. Het is duidelijk dat de intentie van de wet volkomen genegeerd wordt door de betreffende vereniging.

1. Bent u bekend met onderstaand bericht van de landelijke nieuwssite Animals Today:

https://www.animalstoday.nl/karens-blog-illegaal-ganstrekken-in-grevenbicht-video/ en de

daaruit voortvloeiende aflevering van Hart voor Nederland op 1-3-2017?

2. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat Limburg en zijn verder prachtige Carnavalstraditie hiermee negatief in het landelijke nieuws komt?

3. Deelt u de mening van voormalig staatsecretaris Bleker dat het spel “ganstrekken” niet getuigt van respect voor het dode dier?

4. Bent u bereid om het gesprek met de Burgemeester van Sittard-Geleen aan te gaan om te vragen of hij zich actief wil inzetten om dit evenement te verbieden, dan wel de evenementenvergunning te weigeren tenzij er in de toekomst een kunstgans wordt gebruikt? Zoals ook het geval is in andere plaatsen waarin Ganstrekken een traditie is?

5. Vindt u het wenselijk dat Gedeputeerde Koopmans als president van de Oud Limburgs Schuttersfeest gelieerd wordt met “koningen” die zich bezig houden met zaken die bij wet verboden zijn, zoals het opzettelijk doden van een gans ten behoeve van vermaak, en een evenement dat spot met de waardigheid van dieren?

6. Is gedeputeerde Koopmans als gerespecteerd President van Oud Limburgs Schuttersfeest bereid om zijn invloed aan te wenden en met de vereniging in gesprek te gaan over het gebruik van een kunstgans?

Graag beantwoording van onze vragen binnen de gebruikelijke termijn.

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Limburg