Schrif­te­lijke vragen inzake Eurovisie Song­fes­tival 2020 naar Limburg


Indiendatum: mei 2019

Geacht College,

Vannacht heeft Nederlander Duncan Laurence het Eurovisie Songfestival 2019 gewonnen. Dat betekent dat Nederland de editie 2020 van dit Europese topevenement mag organiseren. En waar kan dat nou beter dan in onze provinciehoofdstad Maastricht, de meest Europese stad van ons land, hart van Europa en tekenplek van het Verdrag van Maastricht? Wij zijn dan ook verheugd dat Maastricht met het MECC als locatie zich reeds kandidaat heeft gesteld voor deze promotionele buitenkans voor Limburg. Wij zien de 65ste editie van het Songfestival graag in Limburg landen en stellen u daarom de volgende vragen:

  1. Is het College het met ons eens dat de komst van het Songfestival naar Maastricht een promotionele buitenkans voor de provincie is?

  2. Wat kan het in Maastricht organiseren van het Songfestival volgens het College voor de provincie als spin-off op financieel vlak als ook op andere vlakken betekenen?

  3. Is het College bereid om samen met haar partners onderzoek te doen naar de eventueel benodigde (provinciale) ondersteuning voor dit Europese topevenement en zo ja, Provinciale Staten van de voortgang en uitkomsten hiervan op de hoogte te stellen?

  4. Is het College bereid om samen met haar partners een lobby op te starten met als doel het Songfestival in onze provincie te laten landen en zo ja, Provinciale Staten van de voortgangen uitkomsten hiervan op de hoogte te stellen?

Wij zien uit naar uw beantwoording.

Namens,

Pascale Plusquin, PvdD

Pepijn Baneke,
GroenLinks

Jasper Kuntzelaers,
PvdA

Anne-Marie Fischer, 50Plus

Leon Vaessen,
D66

Raimond Franssen, Lokaal Limburg

Robert Housmans,PVV

Mariska Werrij-Wetzels,
CDA

Karin Straus,
VVD

Ruud Burlet,
FvD

Indiendatum: mei 2019
Antwoorddatum: 18 jun. 2019

Geacht College,

Vannacht heeft Nederlander Duncan Laurence het Eurovisie Songfestival 2019 gewonnen. Dat betekent dat Nederland de editie 2020 van dit Europese topevenement mag organiseren. En waar kan dat nou beter dan in onze provinciehoofdstad Maastricht, de meest Europese stad van ons land,hart van Europa en tekenplek van het Verdrag van Maastricht? Wij zijn dan ook verheugd dat Maastricht met het MECC als locatie zich reeds kandidaat heeft gesteld voor deze promotionele buitenkans voor Limburg. Wij zien de 65ste editie van het Songfestival graag in Limburg landen en stellen u daarom de volgende vragen:

Vraag 1) Is het College het met ons eens dat de komst van het Songfestival naar Maastricht een promotionele buitenkans voor de provincie is?

Antwoord: Ja, dat zijn wij met u eens, waarbij de komst van het Songfestval [sic] van grotere betekenis is dan alleen een promotionele buitenkans.

Vraag 2)Wat kan het in Maastricht organiseren van het Songfestival volgens het College voor de provincie als spin-off op financieel vlak als ook op andere vlakken betekenen?

Antwoord: Een quick scan leert dat er op diverse vlakken effecten te verwachten zijn. In de eerste plaats de zichtbaarheid in de internationale media en daarmee de profilering van Maastricht en Limburg als aantrekkelijke bestemming voor toerisme en recreatie. Daarnaast biedt dit evenement ook kansen voorde bredere profilering van Limburg (denk bijvoorbeeld aan Brightlands).

In 2018 trokken de drie uitzendingen (twee halve finales en de finale) samen 186 miljoen tv-kijkers in 42landen, nog los van de voorbeschouwingen in een groot aantal van deze landen op diverse tv-kanalen en aandacht in de geschreven en de sociale media. Heel Limburg heeft profijt van deze aandacht.Daarnaast zijn er de korte termijn effecten die in Maastricht en omgeving neerslaan. Dat betreft eventuele noodzakelijke investeringen ten behoeve van het evenement en uitgaven door professionals en bezoekers aan het evenement (overnachtingen, horeca, vervoer, etc.) en de daarbij behorende (tijdelijke)werkgelegenheid.

De financiële effecten zijn moeilijk te kwantificeren. Voorbeelden uit het verleden bieden enige houvast.Daaruit komt een beeld naar voren dat de gemaakte kosten niet volledig gecompenseerd worden door inkomsten uit overnachtingen door bezoekers. Als de andere, meer indirecte effecten worden meegenomen, zoals die hiervoor beschreven media-aandacht en andere lokale uitgaven, ontstaat het beeld dat het organiseren van het Eurovisie Songfestival een positief economisch effect heeft op de stad en regio.

Vraag 3) Is het College bereid om samen met haar partners onderzoek te doen naar de eventueel benodigde (provinciale) ondersteuning voor dit Europese topevenement en zo ja, Provinciale Staten van de voortgang en uitkomsten hiervan op de hoogte te stellen?

Antwoord: Ja, wij zijn daartoe bereid. Het initiatief voor het kandideren van Maastricht als gastheer voor het Eurovisie Songfestival in 2020 en de daarbij behorende ondersteuning, ligt bij het MECC en de gemeente Maastricht. Vanuit een actieve grondhouding willen wij de kandidatuur van het MECC en de gemeente Maastricht ondersteunen om deze unieke kans voor Limburg te verzilveren. Wij zullen ter ondersteuningeen [sic] budget beschikbaar stellen uit de programmamiddelen branding.

Vraag 4) Is het College bereid om samen met haar partners een lobby op te starten met als doel het Songfestival in onze provincie te laten landen en zo ja, Provinciale Staten van de voortgangen uitkomsten hiervan op de hoogte te stellen?

Antwoord: Ja, wij zijn daartoe bereid. Zoals bij het antwoord op vraag 3 reeds aangegeven, ligt het initiatief bij het MECC en de gemeente Maastricht. Met onder meer een gezamenlijke brief van de burgemeester van Maastricht, de commissaris van de Koning en de directeur MECC is de lobby reeds in volle gang.

Gedeputeerde Staten van Limburg

Interessant voor jou

Massale bomensterfte Limburgse bossen 2

Lees verder

Schriftelijke vragen over Structurele fraude bij co-vergisting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer