Schriftelijke vragen gewelddadig optreden tegen Voorzitter Bewonersorganisatie

Maastricht, 15 september 2017

Geacht College,

Volgens een bericht in de Limburger (link) is er door een militair van het NAVO hoofdkwartier in Brunssum gewelddadig opgetreden tegen de voorzitter van bewonersorganisatie Stop Awacs, die bezig was met een bezoek aan de Boomhut Bol, een symbool voor een schone leefomgeving, in het gezelschap van journalisten. De Partij voor de Dieren, met vele anderen, ziet dit als een ernstige verstoring van de openbare orde, en een aantasting van de burgerlijke vrijheden.

1. Is GS op de hoogte van dit gewelddadige incident, dat de toch al gespannen verhouding tussen de luchtmachtbasis en de bevolking verder verslechteren?

2. Deelt uw College de afschuw over het optreden van een militair tegen een ongewapend burger?

3. Acht u een excuus, of een andere vorm van genoegdoening, van de betreffende legerorganisatie op zijn plaats?

4. Ziet u een rol weggelegd voor de Commissaris van de Koning, in deze openbare orde aangelegenheid, om te bevorderen dat er een vorm van genoegdoening tot stand komt?

Graag uw spoedige reactie, in ieder geval binnen de gebruikelijke termijn.

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Fractievoorzitter PvdD Limburg