Schrif­te­lijke vragen geweld­dadig optreden tegen Voor­zitter Bewo­ners­or­ga­ni­satie


Indiendatum: sep. 2017

Maastricht, 15 september 2017

Geacht College,

Volgens een bericht in de Limburger (link) is er door een militair van het NAVO hoofdkwartier in Brunssum gewelddadig opgetreden tegen de voorzitter van bewonersorganisatie Stop Awacs, die bezig was met een bezoek aan de Boomhut Bol, een symbool voor een schone leefomgeving, in het gezelschap van journalisten. De Partij voor de Dieren, met vele anderen, ziet dit als een ernstige verstoring van de openbare orde, en een aantasting van de burgerlijke vrijheden.

1. Is GS op de hoogte van dit gewelddadige incident, dat de toch al gespannen verhouding tussen de luchtmachtbasis en de bevolking verder verslechteren?

2. Deelt uw College de afschuw over het optreden van een militair tegen een ongewapend burger?

3. Acht u een excuus, of een andere vorm van genoegdoening, van de betreffende legerorganisatie op zijn plaats?

4. Ziet u een rol weggelegd voor de Commissaris van de Koning, in deze openbare orde aangelegenheid, om te bevorderen dat er een vorm van genoegdoening tot stand komt?

Graag uw spoedige reactie, in ieder geval binnen de gebruikelijke termijn.

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Fractievoorzitter PvdD Limburg

Indiendatum: sep. 2017
Antwoorddatum: 10 okt. 2017


Alhoewel de schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten zijn gesteld, antwoord ik vanuit mijn hoedanigheid als rijksorgaan. Het college, noch ik hebben een formele bevoegdheid in deze. Alleen in het geval er sprake zou zijn van een gemeentegrensoverschrijdende (dreigende) verstoring van de openbare orde heb ik als rijksorgaan in het uiterste geval de mogelijkheid om de burgemeesters een aanwijzing te geven over het te voeren beleid.

Vraag 1.
Is GS op de hoogte van dit gewelddadige incident, dat de toch al gespannen verhouding tussen de luchtmachtbasis en de bevolking verder verslechteren?

Antwoord.
Ja.

Vraag 2.
Deelt uw College de afschuw over het optreden van een militair tegen een ongewapend burger?

Antwoord.
Ik neem afstand van elke vorm van geweld of agressie.

Vraag 3.
Acht u een excuus, of een andere vorm van genoegdoening, van de betreffende legerorganisatie op zijn plaats?

Antwoord.
Het is aan het slachtoffer om te bepalen of deze tegen de mishandeling aangifte doet en op die manier genoegdoening wenst. Inmiddels heeft u in de krant kunnen lezen dat de Amerikaanse autoriteiten de strafzaak van Nederland willen overnemen.

Vraag 4.
Ziet u een rol weggelegd voor de Commissaris van de Koning, in deze openbare orde aangelegenheid, om te bevorderen dat er een vorm van genoegdoening tot stand komt?

Antwoord.
Neen, zie het antwoord bij vraag 3. In het onderhavige geval is er wellicht sprake van een gedraging die strafbaar is. Alleen al om die reden is er voor mij geen rol weggelegd in deze aangelegenheid.


De Commissaris van de Koning
in de provincie Limburg,

drs. Th.J.F.M. Bovens

Interessant voor jou

Vragen over alarmerend IBT-onderzoek naar gemeentelijk toezicht op veehouderijen

Lees verder

Vragen over nachtelijke vuurwerkshow bij de Maasplassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer