Plusquin vraagt op sinter­klaas of het met die kerst­bomen wat groener kan!


Vragen over beleid ten aanzien van kerst­bomen in de gebouwen van de Provincie Limburg

Indiendatum: 5 dec. 2023

Vragen over beleid ten aanzien van kerstbomen in de gebouwen van de Provincie Limburg

Geacht College,

De fractie van de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de grote hoeveelheden pesticiden die gedurende de kweek van reguliere kerstbomen worden gebruikt, en de korte tijd die vervolgens van de kerstboom kan worden genoten. Zij vindt het gebruik van reguliere kerstbomen een zeer ongezonde gewoonte en is benieuwd naar het eigen kerstbomen beleid van de Provincie Limburg, en dient daarom de volgende vragen in.

  • Hoeveel kerstbomen worden er door de Provincie Limburg jaarlijks besteld, te beginnen met de aankomende feestdagen in 2023?
  • Wat wordt er jaarlijks, en specifiek voor 2023, uitgegeven aan kerstbomen voor de Provinciale organisatie?
  • Betreft het biologisch geteelde kerstbomen, of kerstbomen met het Planet Proof Keurmerk (zoals bijvoorbeeld de kerstbomen van Kerstboom Zuid Limburg – Home)?
  • Betreft het kerstbomen met of zonder kluit?
  • Betreft het huur- of adoptiekerstbomen (van bijvoorbeeld Duurzame kerstbomen | BeterBoompje.nl)?
  • Wat wordt er na afloop van de feestdagen met de kerstbomen gedaan, en indien het kerstbomen met een kluit betreft, worden deze terug in de grond geplaatst?
  • Vijf provincies en 62 gemeenten hebben het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend en daarvoor actieplannen gemaakt. Waarom is de provincie Limburg daar niet bij?

Bij voorbaat dank voor beantwoording van deze vragen binnen de daarvoor geldende termijn,

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 5 dec. 2023
Antwoorddatum: 1 mrt. 2024

Antwoord van Gedeputeerde Staten op schriftelijke vragen
Inzake : Vragen over beleid ten aanzien van kerstbomen in de gebouwen van de Provincie

Vraag 1 Hoeveel kerstbomen worden er door de Provincie Limburg jaarlijks besteld, te beginnen met de aankomende feestdagen in 2023?

Antwoord.
Voor de feestdagen in 2023 zijn 14 kerstbomen geplaatst in en rond het gouvernement. Het betreft de feestelijke aankleding van de hoofdentree, bronzen deuren en de brug over het Papenwater en de centrale hal en de feestzaal. De bomen in het gouvernement zijn ook nog voorzien van kerstversieringen.

Vraag 2 Wat wordt er jaarlijks, en specifiek voor 2023, uitgegeven aan kerstbomen voor de Provinciale organisatie?

Antwoord.
De geplaatste kerstbomen hadden deels een meer dan gemiddelde omvang. Vijf bomen hadden een lengte van 6 meter of meer. Voor het plaatsen daarvan is gebruik gemaakt van een gespecialiseerd bedrijf. Voor de levering, het plaatsen, optuigen, verlichting en afvoeren is € 6.005,00 exclusief btw uitgegeven.

Vraag 3.
Betreft het biologisch geteelde kerstbomen, of kerstbomen met het Planet Proof Keurmerk (zoals bijvoorbeeld de kerstbomen van Kerstboom Zuid Limburg – Home)?

Antwoord.
De kerstbomen zijn afkomstig van een perceel uit de Belgische Ardennen, voor iedere boom die gekapt is zal een nieuwe boom aangeplant worden. Het betreft een kleinschalig project zonder keurmerk.

Vraag 4. Betreft het kerstbomen met of zonder kluit?

Antwoord.
Het zijn gekapte bomen dus allemaal zonder kluit. Voor de grootte van de kerstbomen is een boom met kluit niet leverbaar en beschikbaar.

Vraag 5. Betreft het huur- of adoptiekerstbomen (van bijvoorbeeld Duurzame kerstbomen of BeterBoompje.nl)?

Antwoord.
Nee hiervan is geen gebruik gemaakt. Wel wordt voor iedere kerstboom een nieuwe jonge boom geplant.

Vraag 6. Wat wordt er na afloop van de feestdagen met de kerstbomen gedaan, en indien het kerstbomen met een kluit betreft, worden deze terug in de grond geplaatst?

Antwoord.
Bomen zijn afgeleverd op een locatie voor kerstboom verbranding Maastricht. Hierdoor wordt een traditie in stand gehouden.

Vraag 7. Vijf provincies en 62 gemeenten hebben het Manifest Maatschappelijk Verantwoord

Inkopen (MVI) ondertekend en daarvoor actieplannen gemaakt. Waarom is de provincie Limburg daar niet bij?

Antwoord.
De Provincie Limburg is op 8 december 2016 toegetreden tot het Manifest MVI 2016-2020. Naar aanleiding van de ondertekening van dit Manifest, heeft de Provincie het Actieplan MVI 2020-2023 opgesteld. Inmiddels is voornoemd Manifest MVI 2016-2022 geëindigd. Nederlandse aanbestedende diensten hebben thans de mogelijkheid om toe te treden tot het Manifest MVOI 2022-2025. De Provincie Limburg is nog niet toegetreden tot het nieuwe Manifest, maar de uitgangpunten daarvan worden wel onderschreven. Er wordt in de geest van het Actieplan 2020-2023 geacteerd en waar mogelijk reeds conform de uitgangspunten van het nieuwe Manifest. Naar verwachting zal het college van GS in de eerste helft van 2024 formeel worden voorgesteld om in te stemmen met toetreding tot het nieuwe Manifest 2022-2025. Daarbij zal ook een nieuw Actieplan MVOI voor de komende jaren worden vastgesteld.

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris

Interessant voor jou

Plusquin stelt vragen over Provinciale verantwoordelijkheid voor schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen

Lees verder

Schriftelijke vragen over de openbaarheid rapportages bij vergunningverlening bij Waterschap

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer