Wat hebben we bereikt?


Bij deze willen wij als Partij voor de Dieren Limburg met jullie kort terugblikken op 2020. En uiteraard ook vooruitkijken naar het spannende jaar 2021 waarin de Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden. De kandidatenlijst is vastgesteld met 2 Limburgse toppers hoog op de lijst! Huidig Kamerlid Frank Wassenberg blijft daardoor op plaats 4 en Limburgs parlementslid Pascale Plusquin op plaats 8. Wij gaan er natuurlijk ALLES aan doen om ze allebei in de Tweede Kamer te krijgen. Hoe sjiek zou dat zijn voor us sjoen Limburg?

Maar als we terugkijken op het afgelopen jaar, was 2020 ook voor de
Limburgse politiek een bewogen jaar. Wat is er het afgelopen jaar zoal
gedaan door onze PvdD Staten- en raadsleden?

In het Limburgse Parlement zetten Pascale Plusquin en Peter Loomans zich keihard in voor een diervriendelijk, groen en klimaatbestendig Limburg. 2020 werd uiteraard beheerst door COVID-19. Direct bij de eerste Statenvergadering na de eerste lockdown eiste Pascale een infosessie over zoönosen. Om dit soort crises te voorkomen, willen wij de oorzaak bij de wortel aanpakken. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen. Later schreef Pascale geschiedenis door de Limburgse bio- en kringlooplandbouw een miljoenenimpuls te bezorgen. Een ander belangrijk speerpunt voor Pascale is LHBTIQA+-acceptatie en -emancipatie. Deze heeft nog een lange weg te gaan in Limburg. Daarom zorgde Pascale ervoor dat de regenboogprovincie Limburg ook de komende 4 geld beschikbaar blijft voor LHBTI acceptatie. Ook diende zij een motie in om diversiteit in Limburg te vergroten.De motie kon op veel goedkeuring rekenen in het Limburgse parlement, en werd met grote meerderheid aangenomen.

Peter zette zich in tegen de biomassacentrale die net over de grens bij
Maastricht gepland is. De provincie Limburg werd hierover niet ingelicht
door de Belgische overheden, hoewel dit volgens EU- en nationaal recht
wel moet. Door Peters motie gaat de provincie Limburg zich nu alsnog mengen in de kwestie. Ook over MAA laat hij een stevig tegengeluid horen. De toekomst en toegevoegde waarde van MAA zijn immers uiterst onzeker. Wij willen daarom de MKBA van Pieter van Geel afwachten. De vernieuwing van de start- en landingsbaan à €25 miljoen wordt door de PvdD uitgesteld tot nadat de MKBA vrijgegeven wordt. En afgelopen week nog probeerde Peter met hand en tand het Sterrenbos in Born te redden. Door geplande uitbreiding van VDL Nedcar gaat een uniek stukje Limburgse natuur onherstelbaar verloren. Doordat de overige partijen niet thuisgaven, is het
Sterrenbos ten dode opgeschreven…

In de gemeente Heerlen zijn onze raadsleden Pascale en Eliane Geron actief. Zij hebben de afgelopen jaren gestreden voor een groene en diervriendelijke gemeente. Door Eliane gaat de gemeente Heerlen voor elke nieuwgeboren Heerlenaar een boom planten. Pascale zorgde ervoor dat Heerlen moet proberen om Roze Zaterdag naar de stad te krijgen.

Daarnaast zijn in Maastricht en Roermond inmiddels actieve PvdD-werkgroepen opgezet. Hun doel is om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Ondertussen nemen PvdD’ers deel aan de PvdD-leergang, om in 2022 hun gemeentes dier- en milieuvriendelijker te maken. Uiteraard kunnen zij getalenteerde en gemotiveerde mensen goed gebruiken. Nieuwe (werkgroep)leden zijn daarbij altijd welkom!

Als werkgroep Partij voor de Dieren Limburg wensen wij al onze leden een gelukkig kerstfeest en een heel mooi dier-, mens- en natuurvriendelijk Nieuwjaar!

Met diervriendelijke groet,

Partij voor de Dieren Limburg

Jaarverslagen

Eindverslag Statenperiode 2015 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016