Wat hebben we bereikt?


Eind 2018 gaf de Partij voor de Dieren de beslissende stoot om ook in Limburg tot een bouwstop voor geitenhouderijen te komen, nu officieel onderzoek had uitgewezen dat er in de omgeving o.a. duidelijk meer longontsteking voorkomt. We zorgden via een aangenomen motie dat er 100.000 euro beschikbaar komt voor noodhulp en opvang van in het wild levende dieren. Bij windpark Venlo komen er betere (stilstand-)voorzieningen voor vleermuizen en vogels. De motie Limburg Regenboogprovincie (nov. 2017) betekende dat de provincie zich actief gaat inzetten tegen discriminatie en voor acceptatie van LHBTIQA+ personen. We zitten er bovenop via twee aangenomen moties dat de provincie werkt aan een betere luchtkwaliteit, en onderzoek naar de oorzaken van het grote aantal geboorte afwijkingen in zwaar belaste gebieden.

We stellen voortdurend onderwerpen aan de orde als de intensieve veehouderij, het faunabeleid en de bescherming van landschap en natuur. We zorgen als het moet dat kritische mensen inspreken, en voor acties. Zo voeren we druk op en stap voor stap krijgen we meer gehoor bij de andere partijen, en wordt het beleid bijgebogen. Maar het is nog niet genoeg. Na de verkiezingen moet er een ander landbouwbeleid komen, en veel meer geld voor natuur, soortenbescherming en preventieve faunamaatregelen zodat dieren niet meer gedood worden (bijv. dubbele rasters voor scharrelvarkens en beaver deceivers). Hoe meer stemmen we krijgen, hoe meer we ook kunnen doen voor een goed en betaalbaar openbaar vervoer, gezondheid en tegen de groei van de vee-industrie en mestverwerkers.

Jaarverslagen

Eindverslag Statenperiode 2015 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016