Tessa Krings in gesprek met Frank Wassenberg


9 april 2009

Heeft u ook wel eens dat u iets ziet of leest over de bio- industrie of over het klimaatprobleem? En dat u dan denkt: ‘Daar kan ik toch niets aan veranderen?’
Of misschien denkt u wel: ‘ik zou wat meer willen doen voor dier en klimaat.’
Dat kan, door te stemmen voor de Partij voor de Dieren bij de Europese verkiezingen op 4 juni.

In de opmaat naar de verkiezingen sprak Tessa Krings met Frank Wassenberg, Limburgs Statenlid voor de Partij voor de Dieren en tweede op de kandidatenlijst voor de Europese Parlementsverkiezingen van de Partij voor de Dieren.

Wassenberg: “Klimaat, dierenwelzijn, maar ook het lange termijnbelang van de mens zijn belangrijk bij de Partij voor de Dieren. Als enige partij zien we de klimaatcrisis in samenhang met de financiële crisis en de voedselcrisis. Onze leefwijze zorgt ervoor dat we de aarde razendsnel zijn aan het opgebruiken.

Door de wijze waarop we onder meer ons voedsel produceren in de bio-industrie plegen we roofbouw op de aarde. We kappen regenwouden om daar veevoer te produceren voor de varkens in onze megastallen. De dieren in die stallen stoten enorme hoeveelheden broeikasgassen uit, die voor een flinke bijdrage zorgen in de klimaatverandering. En omdat kostbare landbouwgrond wordt gebruikt voor veevoerproductie, stijgen de voedselprijzen en kunnen mensen in ontwikkelingslanden nauwelijks meer het hoofd boven water houden. De financiële crisis heeft geleerd dat veel banken werkten volgens een piramidespel. De gigantische winsten voor de topmanagers bleken te worden betaald door de doorsneeburger met hun hypotheken. De prijs voor de ineenstorting van dat systeem werd betaald door die burger.
De prijs voor onze grote consumptie wordt betaald door de natuur en door de dieren in de bio-industrie.
Een stem voor de Partij voor de Dieren betekent daarom meer dan alleen een stem vóór dierenwelzijn! Het betekent ook een stem een betere en een duurzamere leefwereld en daarom ook een stem voor mensenwelzijn.

Europa is allang geen ver-van-je-bedshow meer. Europa heeft al veel macht. Lidstaten hebben al veel verantwoordelijkheden, zeker op het gebied van landbouw en milieu overgedragen aan Europa. Dat kun je leuk vinden of niet, maar dit is de realiteit. Tot nu toe is Europa vooral gericht op de belangen van de producenten en de ondernemers en veel minder op het milieu en al helemaal niet op het belang van dierenwelzijn.

Door mee te doen met de Europese Parlementsverkiezingen wil de Partij voor de Dieren belangrijke onderwerpen als dierenwelzijn, milieu en de wijze waarop wij op grote schaal onze aarde ten gronde richten op de politieke agenda zetten. Elke zetel die de Partij voor de Dieren haalt, zal veel meer invloed hebben dan alleen die ene stem temidden van 784 andere parlementariërs. Eén zetel moeten we zeker wel kunnen halen.”

Dat betekent dat de nummer 1 op de lijst -Natasja Oerlemans- de eerste Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren zal zijn. Omdat Limburgs Statenlid Frank Wassenberg tweede op de lijst staat zal hij, bij genoeg stemmen, ook plaats nemen in het Europese Parlement.

Op welke manier wil de Partij voor de Dieren de dieren en het milieu een stem gaan geven?

Wassenberg: “Dan kan ik het beste een paar belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma opnoemen:

 De Partij voor de Dieren streeft naar afschaffing van de bio-industrie, omdat die schadelijk is voor mens, dier en milieu. Dat betekent ook dat we de kleinschalige en dier- en milieuvriendelijke landbouw willen stimuleren. En we streven naar minder vleesconsumptie.
Met subsidies van tientallen miljarden euro's per jaar houdt Europa een systeem overeind, waarbij dieren op een zeer onnatuurlijke, milieu- en dieronvriendelijke wijze worden gefokt en geslacht. Door minder vlees te produceren en dat ook nog eens op een betere manier te doen, is veel winst te behalen voor het milieu, voor de dieren en voor de volksgezondheid.

 Het verbieden van barbaarse tradities als stierenvechten.

 Het afschaffen van dierenproeven en het werken aan alternatieven voor dierproeven, zodat het medisch onderzoek door kan gaan, zonder dat daar dieren voor gebruikt hoeven te worden.

 Het tegengaan van overbevissing en het tegengaan van vervuiling van de zeeën.

 Het stimuleren van schone energie zoals windenergie, zonne-energie en waterkracht, en het ontmoedigen van het produceren van vuile energie uit kolencentrales en kerncentrales.

De politiek heeft lang genoeg gepraat over de belangen van de markt.
Het is nu tijd om er ook echt wat aan te gaan doen.
De Partij voor de Dieren heeft dierenwelzijn en klimaat als prioriteit nummer 1 op haar programma staan, en wil daadwerkelijk hiermee aan de slag gaan. De voedselcrisis, de financiële crisis, de klimaatcrisis tonen aan dat er iets helemaal mis is met de manier waarop wij roofbouw plegen op de wereld. We moeten nu geen noodmaatregelen nemen om de ingestorte markten weer op te bouwen zoals ze waren! We moeten nu keuzes maken om te voorkomen dat we over een paar jaar weer helemaal terug bij af zijn. Uiteindelijk is het in ons aller belang dat we onze aarde niet uitwonen. Het klimaatbelang, het dierenbelang, het milieubelang is uiteindelijk ook mensenbelang!

Daar staat de Partij voor de Dieren voor op 4 juni. En daarom is het van belang om op 4 juni te gaan stemmen voor het Europees Parlement!”

Gerelateerd nieuws

Ledencontactdag

In Limburg zijn ongeveer 275 mensen lid van de Partij voor de Dieren. De meeste leden kennen elkaar niet. Daarom willen we u ...

Lees verder

Kerncentralebonus onderdeel verkoop Essent

Op 17 april stemden de coalitiepartijen van de Limburgse Provinciale Staten (CDA, PvdA, PNL) vóór verkoop van E...

Lees verder