Studie­middag Mega­be­drijven heeft niet de gewenste diepgang


22 september 2008

De PvdD in Limburg heeft verzocht om een themadag te organiseren over varkensflats. Zo'n dag is ook gepland op 26 september, maar dan gaat het vooral over bestuurlijke aspecten. De Partij voor de Dieren vindt dat ook thema's als dierenwelzijn en volksgezondheid aan bod moeten komen en wil daarom een extra themadag. Op het CDA na steunden alle andere fracties ons verzoek. Alleen het CDA was tegen.

Klik hier voor de brief .

Gerelateerd nieuws

De bijl aan de wortel van ons rechtszekerheidsstelsel

CDA en VVD willen de subsidies aan milieuorganisaties aan de kaak stellen, als deze de provincie 'hinderen' door slec...

Lees verder

Statenvragen inzake het afschieten van katten

Om inzicht te krijgen in het aantal van verwilderde huiskatten, die door jagers worden geschoten, heeft de Partij voor de Die...

Lees verder