Steun het burger­ini­ti­atief van 'Sint Pietersberg Adem­be­nemend'


4 september 2007

Binnenkort beslist de Provincie of de ENCI nog jaren mag doorgaan met het afgraven van de St. Pietersberg en het verbranden van afval in de achtertuin van Maastricht.

De laatste restjes van onze berg dreigen te verdwijnen en Maastricht blijft zitten met een vuilverbrander zonder enige vorm van rookgasreiniging vlak bij de stad.

Gedeputeerde Staten beslissen over nieuwe vergunningen om verdergaande ontgrondingen en het wegpompen van grondwater na 2010 mogelijk te maken.

Een aantal milieu organisaties, waaronder ENCI-STOP, heeft daarom de werkgroep 'Sint Pietersberg Adembenemend' in het leven geroepen. Deze werkgroep is gekomen tot een burgerinitiatief om het probleem nú op de agenda te zetten en de partijen in de Provinciale Staten en de gemeenteraad van Maastricht er van te overtuigen dat het tijd is het roer nú om te gooien door de kiezen voor een duurzame en gezonde stad én regio.

Zij kunnen Gedeputeerde Staten van Limburg en Burgemeester en Wethouders van Maastricht brengen tot besluitvorming gericht op:

Een berg met een toekomst

Werkgelegenheid met een toekomst

Een stad met een schonere toekomst

De Partij voor de Dieren ondersteunt dit burgerinitiatief van ganser harte en wil het daarom via haar website onder de aandacht brengen.

Om het burgerinitiatief te doen slagen zijn nodig:

  • 300 handtekeningen voor een agendapunt in de gemeenteraad van Maastricht en
  • 1500 handtekeningen voor een agendapunt bij Provinciale Staten.

Voor het eerste kunnen alleen Maastrichtenaren hun handtekening zetten: Iedereen die kiesgerechtigd is voor de gemeenteraadsverkiezingen én inwoners van de gemeente van 16 en 17 jaar, die vanaf hun 18de aan de gemeenteraadsverkiezingen mogen deelnemen.

De Limburgse lijst kan getekend worden door iedereen die stemrecht heeft voor de Provinciale Staten verkiezingen in Limburg.

Maastrichtenaren kunnen dus beide lijsten tekenen.

Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen lijsten voor één persoon en lijsten waarop meerdere personen tegelijk kunnen tekenen.

Hieronder kunt u de diverse formulieren downloaden:

  • Klik hier voor de ondersteuningslijst voor bewoners van Maastricht (per formulier één persoon)
  • Klik hier voor de ondersteuningslijst voor bewoners van Maastricht (per formulier zeven personen)
  • Klik hier voor de ondersteuningslijst voor bewoners van Limburg (per formulier één persoon)
  • Klik hier voor de ondersteuningslijst voor bewoners van Limburg (per formulier zeven personen)

Stuur de ingevulde lijsten zsm naar Antwoordnummer 1003, 6200 VB Maastricht. Een postzegel plakken is niet nodig.

Voor meer info: zie www.sintpietersbergadembenemend.nl

Gerelateerd nieuws

Ceedeekaas aten eendenlever

De commissarissen der Koningin hielden hun jaarlijkse feest. Dit jaar gebeurde dat in Margraten en gouverneur Leon Frissen tr...

Lees verder

L1 Laat: Frank Wassenberg Live

Frank Wassenberg gaat woensdag, 12 september in debat met een veetransporteur uit Limburg tijdens een uitzending van L1 Laat....

Lees verder