Raad van State geoor­deeld dat het college van GS onjuist heeft gehandeld


25 juni 2009

Onlangs heeft de Raad van State geoordeeld dat het college van GS onjuist heeft gehandeld door aan veehouderijbedrijven enkel op basis van het hebben van een milieuvergunning rechten toe te kennen inzake de Natuurbeschermingswet. Reden voor de Partij voor de Dieren voor het stellen van Staten vragen

De Statenvragen zijn hier te lezen.

Gerelateerd nieuws

PvdD kritisch op natuurbeleid provincie

Als het aan de provincie Limburg ligt, worden de 'lastige' natuurbeschermings, beschermingswetten en regels aan de ka...

Lees verder

Op sleeptouw van de bontindustrie

Wat een merkwaardig stuk bontpromotie is er te lezen in de krant van donderdag 2 juli. In de week dat de Tweede Kamer akkoord...

Lees verder