Provincie Limburg onder­tekent 'Schone Lucht Akkoord' niet; dit is waarom


20 februari 2020

Afgelopen januari besloot de Provincie Limburg het 'Schone Lucht Akkoord' (SAL) niet te ondertekenen. Dit in tegenstelling tot het Rijk, 9 andere provincies en 36 gemeentes, waaronder de Gemeente Nederweert als enige Limburgse ondertekenaar.

Vreemd, aangezien algemeen bekend is dat een slechte luchtkwaliteit schadelijk is voor de volksgezondheid. En laat Limburg nu juist zowel qua stikstof- als fijn stofconcentraties hoog scoren. Toch besloot de Provincie het SAL niet te ondertekenen. Naar het 'waarom' bleef het raden. Tot nu!

De Provincie Limburg acht het moment om het SAL nu te ondertekenen 'niet opportuun', aldus FvD-gedeputeerde Burlet. De gedeputeerde verwijst hiervoor naar de ontwikkelingen omtrent de stikstofcrisis en het Klimaatakkoord van het Rijk. Burlet verwacht dat rijksbeleid effectiever zal zijn ter verbetering van de luchtkwaliteit. Hoewel het SAL vanuit het Rijk komt, verwacht de gedeputeerde dat het niet veel zal bijdragen aan de volksgezondheid.

Burlet laat weten positief te zijn over de rijksmaatregelen. Wel laat hij weten dat het SAL niet 'ver genoeg gaat', maar waarom precies wordt niet duidelijk. Voorts noemt de gedeputeerde het SAL eerder een 'intentieovereenkomst dan een aanpak'. Desalniettemin, laat het College weten een goede luchtkwaliteit belangrijk is voor de provincie. Om onduidelijkheden omtrent het SAL weg te nemen, is door de Provincie een adviesbureau ingeschakeld om te onderzoeken welke maatregelen voor Limburg zinvol zijn.

Het adviesbureau verwacht nog dit eerste kwartaal met resultaten naar buiten te komen. Als dan blijkt dat het onderteken van het SAL ook 'daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft voor de provincie, sluit Burlet niet uit dat het College het SAL alsnog zal ondertekenen.

Maar waarom, gezien de vele vraagtekens die de gedeputeerde omtrent de effectiviteit van het SAL zet, ondertekende de Gemeente Nederweert het SAL wél en de Provincie Limburg niet? Burlet: 'De afweging om het SAL te ondertekenen is een autonome keuze van iedere gemeente/provincie'. Gezien de vele pluimveehouderijen die Nederweert en de directe omgeving kent, lijkt de gemeente immers veel knowhow te hebben over het dwarsverband tussen de intensieve landbouw in Noord-Limburg en de slechte luchtkwaliteit aldaar. Wel laat de gedeputeerde weten dat de provincie met de gemeenten die veel intensieve veehouderij kennen, reeds samenwerkt via het overlegplatform 'Transitie Veehouderij'.

Nu is het wachten op de uitkomsten van het adviesbureau. Partij voor de Dieren Limburg houdt het in de gaten. Schone lucht en volksgezondheid zijn immers van levensbelang!!💚🌳

Sluit je ook aan bij het #GroeiendVerzet en #MakeLimburgGreenAgain

Gerelateerd nieuws

Oh, de ironie: miljardensubsidie EU voor groene landbouw verwaterd door boeren; biodiversiteit verdwijnt

Juist op de dag van het zoveelste landbouwprotest tegen het verlate stikstofbeleid, blijkt een miljardensubsidie ter vergro...

Lees verder

Vrouwenmars Maastricht 2020: PvdD Limburg was er bij!!

Weer of geen weer, honderden vrouwen én mannen liepen op Internationale Vrouwendag mee in de Maastrichtse mars voor vrouwenre...

Lees verder