Politiek Café Parkstad in Wijnandsrade(Nuth)


23 augustus 2009

Op zaterdag 12 september a.s. wordt er in Wijnandsrade het “Politiek Café Parkstad” gehouden door en vóór leden van de Werkgroep Limburg Partij voor de Dieren en geïnteresseerden.

Wat is Parkstad?
Het nieuwe Parkstad Limburg bestaat uit 7 gemeenten en wel: Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken en ligt in de Oostelijke Mijnstreek van Zuid-Limburg. Nuth is niet officieel lid van Parkstad maar doet wel mee aan het Politiek Café Parkstad.

Het hoofddoel van dit “Politiek Café” is het gezellig bij elkaar komen om vooral sociale contacten te leggen met leden, nieuwe leden en geïnteresseerden.

Het is voor ons van belang te horen wat er zoal speelt binnen deze 8 gemeenten en welke rol de werkgroep hierin kan spelen. Natuurlijk krijgt iedereen, die aanwezig is tijdens de bijeenkomst, spreektijd om een eigen initiatief op het gebied van dierenwelzijn onder de aandacht te brengen.

Daar de afstanden binnen de Provincie behoorlijk groot zijn, hebben wij in eerste instantie voor een “Politiek Café Parkstad” gekozen. Leden en niet-leden van buiten Parkstad Limburg zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Het Politiek Café is voortaan tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 iedere maand en elke keer op een andere locatie binnen Parkstad. Informatie hierover vindt u op deze website onder de knop "Agenda".

Voor zaterdag 12 september 2009 van 11.00-13.00 uur is de volgende locatie gekozen:
Kasteel Wijnandsrade
Zaal: Slotkelder
Opfergeltstraat 3
6363 BW Wijnandsrade

Tijdens de bijeenkomst zullen o.a. de volgende onderwerpen ter sprake komen:
1. Wat leeft er binnen in Wijnadsrade en Nuth?
2. Wat leeft er binnen in Parkstad?
3. Wat leeft er binnen de Provincie?
4. In te brengen agendapunten voor deze en volgende bijeenkomst(en).
5. Nieuwe afspraak vastleggen.

Na het Politiek Café volgt er een rondleiding in en om de gebouwen van het Kasteel.

Indien je gezellig met ons samen vorm wilt geven aan het “Politiek Café Parkstad” op 12 september a.s. kun je dit, liefst vóór 10 september, per e-mail bij José Jacobi doorgeven jose.jacobi@home.nl

Kasteel Wijnadsrade ligt binnen een mooi wandelgebied en voor mensen, die daar zin in hebben, bestaat na afloop van de bijeenkomst de gelegenheid samen een wandeling te maken.

Mogen wij op jouw aanwezigheid rekenen?

Met vriendelijke groet,


Het bestuur van de Werkgroep Limburg PvdD

Gerelateerd nieuws

Ontsnipperende maatregelen met betrekking tot natuurgebieden

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over het veelal ontbreken van ontsnipperende maatregelen in en ro...

Lees verder

Cementbedrijf werkt zonder milieuvergunning en zonder gedoogbeschikking

Oppositie wil uitleg over gedogen illegale activiteiten ENCI Geleen, 25 augustus 2009. De fracties van de Partij voor de Dier...

Lees verder