Cement­be­drijf werkt zonder mili­eu­ver­gunning en zonder gedoog­be­schikking


25 augustus 2009

Oppositie wil uitleg over gedogen illegale activiteiten ENCI

Geleen, 25 augustus 2009. De fracties van de Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, D66 en SPD willen van de provincie weten wat de reden is dat ENCI, dat al meer dan een jaar zonder een geldende milieuvergunning haar bedrijfsactiviteiten ontplooit. Een gedoogbeschikking, die erop neerkwam dat de activiteiten van het bedrijf door de vingers werden gezien, eindigde begin augustus. Sindsdien bedrijft ENCI haar activiteiten zonder de wettelijk vereiste milieuvergunning en zonder gedoogbeschikking. Dat is in strijd met de wet en dus illegaal.

De Partij voor de Dieren heeft samen met de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de SPD via schriftelijke vragen opheldering gevraagd aan het college van GS van Limburg. De fracties willen weten waarom ENCI niet over de vereiste vergunning beschikt. Is dat te wijten aan fouten van de provincie of heeft ENCI fouten gemaakt bij de aanvraag van de vergunning?

De fracties willen ook weten waarom de provincie niet handhavend optreedt. Frank Wassenberg, initiatiefnemer van de vragen, zegt daarover: 'Wanneer activiteiten, die vergunningplichtig zijn, zonder vergunning worden uitgevoerd, is dat illegaal. Als dat gebeurt met medeweten en instemming van de provincie, heeft het provinciebestuur iets uit te leggen. ENCI heeft geen milieuvergunning en de gedoogbeschikking, waarmee de provincie de illegale situatie een tijdlang tolereerde, is verlopen. Wij willen weten op basis van welke wet- of regelgeving de provincie nú besluit om ENCI de hand boven het hoofd te houden.'

  • Lees hier de statenvragen van 25 augustus of open hier de originele brief in PDF bestand
  • Omroep L1 had een kort gesprek met Frank Wassenberg over ENCI. Het interview is hier te beluisteren.
  • 26 Augustus stelde Frank Wassenberg nog een aantal nieuwe aanvullende statenvragen. Lees hier de statenvragen of open hier de originele brief in PDF bestand

Gerelateerd nieuws

Politiek Café Parkstad in Wijnandsrade(Nuth)

Op zaterdag 12 september a.s. wordt er in Wijnandsrade het “Politiek Café Parkstad” gehouden door en v&oac...

Lees verder

Debat over Wet Dieren in Maastricht

Op zondagochtend 8 november gaat Frank Wassenberg, Limburgs Statenlid van de Partij voor de Dieren, in debat met Tweede kamer...

Lees verder