Partij voor de Dieren Limburg staakt gesprekken formatie


29 mei 2019

De Partij voor de Dieren heeft de informateurs voor het vormen van een college van gedeputeerde staten in Limburg laten weten dat zij op basis van de huidige stand van zaken, helaas de gesprekken moet staken nu het beoogde college, door het vertrek van D66, PvdA, SP en GroenLinks onvoldoende breed is samengesteld. Dit was een eis die de Partij voor de Dieren altijd heeft gesteld.

Pascal Plusquin: “De PvdD betreurt het dat de progressieve partijen PvdA, D66, GroenLinks en SP de mogelijkheid voor een breed gedragen hoofdlijnenakkoord niet hebben zien zitten. Een dergelijk programma waarbij met wisselende meerderheden besluiten zouden kunnen worden genomen, zou zeer goed zijn geweest voor de Limburgse democratie. Nu die mogelijkheid lijkt te zijn afgesloten zullen VVD, Forum voor Democratie, PVV en het CDA er eerst samen moeten proberen uit te komen.”

Tijdens de informatiefase heeft de PvdD telkens benadrukt dat zij graag een groen, diervriendelijk hoofdlijnenakkoord zou willen sluiten dat van links tot rechts zou kunnen worden gesteund. De PvdD wil onder meer een einde aan de hobbyjacht, een stop op megastallen, heldere doelstellingen voor natuurbehoud, bevorderen van duurzame landbouw en het ontmoedigen van de intensieve veehouderij.

In de Statenvergadering van 27 mei hield de Partij voor de Dieren vast aan haar lijn, en ziet nog steeds de voordelen van een extraparlementair college. Helaas maakten de PvdA, D’66, Groen Links en SP bekend niets te voelen voor een extraparlementair college met een hoofdlijnenakkoord.

Plusquin: “De Partij voor de Dieren heeft na afloop van de vergadering de progressieve partijen benaderd of er toch nog mogelijkheden waren, maar dat bleek niet het geval. Daarmee ontbreekt vooralsnog voldoende steun voor een breed samengesteld college. De PvdD zal uiteraard constructief blijven meedenken over goede maatregelen die Limburg koploper laten worden op het gebied van duurzaamheid en diervriendelijkheid.”

De Partij voor de Dieren blijft open staan voor constructieve gesprekken over de vorming van een breed samengesteld college waarin maximaal plaats is voor duurzame, natuur- en diervriendelijke en sociale idealen.

Pascale Plusquin

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Limburg

Gerelateerd nieuws

Moeders voor moeders - Stop de kraamkooien

De Partij voor de Dieren roept álle moeders om op Moederdag, zondag 12 mei, om12:00 uur te verzamelen bij het kunstwerk "Ode ...

Lees verder

Jaarverslag 2018

Op deze pagina vindt u het jaarverslag 2018 van de Partij voor de Dieren, Statenfractie Limburg. Hierin leest u de gebeurten...

Lees verder