Partij voor de Dieren vraagt jachtstop


3 januari 2010

Naar aanleiding van de huidige winterse omstandigheden vraagt de fractie van de Partij voor de Dieren in het Limburgs Parlement aan het college van GS om met directe ingang een jachtverbod in te stellen.
Op dit moment is er sprake van een periode met strenge vorst, een volledige sneeuwbedekking in de provincie en een zeer beperkte oppervlakte van open water door ijsontwikkeling. De weersverwachting voor de langere termijn geeft aan dat deze omstandigheden langere tijd zullen aanhouden. De beschikbaarheid van voedsel en schuilmogelijkheden voor dieren is hierdoor zodanig beperkt dat er volgens de fractie van de Partij voor de Dieren voldoende aanleiding is om over te gaan tot sluiting van de jacht.
In een brief vraagt Frank Wassenberg, Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Limburg, het college om zo spoedig mogelijk over te gaan tot sluiting van de jacht.
De Partij voor de Dieren vraagt daarnaast om de geldigheid van ontheffingen van de Flora- en faunawet voor het doden van overwinterende ganzen op te schorten.

Gerelateerd nieuws

Diervriendelijk Kerstmenu

De werkgroep Partij voor de Dieren Limburg heeft een kerstmenu samengesteld om zoveel mogelijk mensen te stimuleren juist ...

Lees verder

Jachtverbod in Limburg

Daags na het verzoek van de Partij voor de Dieren om een jachtverbod in te stellen vanwege het winters weer stelt de Provin...

Lees verder