Partij voor de Dieren tegen komst EDCO naar De Meer


13 juni 2008

Op 14 juli jongstleden is in Provinciale Staten van Limburg besloten dat distributiebedrijf Edco zich mag vestigen in landbouw/ natuurgebied De Meer bij Roermond.

Wanneer deze plannen daadwerkelijk doorgang vinden gaat EDCO beschikken over 25 hectare grond in De Meer waarop een bedrijfslocatie van 25 meter hoog gerealiseerd zal worden.
De Meer is een groene buffer tussen Herkenbosch en Roermond, het gebied vormt een verbinding tussen de Natura 2000-gebieden Meinweg en Roerdal.

Lees hier de Inbreng bij de vergadering van het Fysieke Domein van 13 juni

Gerelateerd nieuws

Opinie: Het welzijn van nertsen is aantoonbaar slecht

Nertsenfokken is zeker wreed. Niet hun dood, maar hun huisvesting in kooitjes is een groot probleem volgens Frank Wassenber...

Lees verder

De bijl aan de wortel van ons rechtszekerheidsstelsel

CDA en VVD willen de subsidies aan milieuorganisaties aan de kaak stellen, als deze de provincie 'hinderen' door slec...

Lees verder