Opinie: Partij voor de Dieren protes­teert wel tegen gruwe­lijk­heden in Egypte


3 juni 2009


Landbouwpublicist Guus Queisen is opmerkelijk slecht geïnformeerd als hij zich afvraagt waar de Partij voor de Dieren blijft naar aanleiding van de slachtpartij die Egypte heeft aangericht onder varkens.
Al op 20 mei, kort na het bekend worden van de gruwelijkheden, stelde de Partij voor de Dieren Kamervragen aan minister Verhagen (BuZa), Koenders (OS) en Verburg (LNV) over deze kwestie. De partij vraagt aan de regering om haar afkeuring over te brengen aan Egypte. Ook wil de partij van de ministers weten of ze bereid zijn de ontwikkelingsrelatie met Egypte te heroverwegen wanneer de barbaarse ruiming van varkens doorgang blijven vinden ondanks de internationale bezwaren daartegen.
De gestelde vragen zijn op de website van de Partij voor de Dieren gemakkelijk in te zien. Het wekt verbazing dat Queisen die moeite niet heeft genomen, maar het kennelijk wel nodig vindt om een beschuldigende vinger uit te steken naar de Partij voor de Dieren.
En voor degenen die het stellen van politieke vragen aan de regering (een belangrijk 'wapen' van een politieke partij) niet voldoende vinden: op dinsdagmiddag 26 mei demonstreerde de Partij voor de Dieren voor de Egyptische ambassade en riep daar op tot een vakantieboycot van Egypte. Ook is de partij een e-mail protestactie gestart op de website.
Guus Queisen zal zich goed kunnen vinden in de oproep om Egypte als vakantieland te boycotten. Hij ligt sowieso liever in een Nederlandse varkensstal dan in de Egyptische zon, schrijft hij. Toch is het maar zeer de vraag of de varkens de omstandigheden in die stal ook zo weten te waarderen. De manier waarop Nederland omgaat met dieren kan nauwelijks als voorbeeld van een goede omgang met dieren worden beschouwd. Hier worden in de bio-industrie 12 miljoen varkens en 360 miljoen kippen op elkaar gepakt, ze worden volgespoten met antibiotica, snavels worden afgekapt en de dieren kunnen zo ongeveer niets van hun natuurlijke gedrag uitoefenen.


Frank Wassenberg is lid van de Provinciale Staten van Limburg en staat als tweede op de kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren bij de verkiezingen voor het Europese Parlement.

Een verkorte versie van deze brief werd gepubliceerd in Dagblad de Limburger / Het Limburgs Dagblad van 3 juni 2009

Gerelateerd nieuws

Opinie: Fokverbod is eerste stap

Het fokverbod voor nertsen, waar de Tweede Kamer vorige week in meerderheid vóór stemde, is een belangrijke...

Lees verder

Kiezers Bedankt!

De Partij voor de Dieren bedankt al haar kiezers voor het goede resultaat bij de Europese verkiezingen. Het ziet ernaar uit d...

Lees verder