Partij voor de Dieren Limburg neemt deel aan de Provin­ciale Staten én Water­schap Limburg verkiezing


We doen deze keer mee aan beide verkie­zingen ! Stem je 2x op ons ?

1 februari 2023

Op 15 maart aanstaande kun je (weer) kiezen voor de Partij voor de Dieren Limburg in de Provinciale Staten van Limburg. En... (!) deze keer kun je (voor de 1e keer !) ook stemmen op de Partij voor de Dieren Limburg bij de verkiezingen voor het Waterschap Limburg.
Stem je 2x op ons ?

Onze Provinciale Staten kandidatenlijst vind je op de pagina Kandidatenlijst.
Onze Waterschap Limburg kandidatenlijst vind je op de pagina ... de lijst voor Water­schap Limburg

Ons programma 'Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren Limburg Provinciale Statenverkiezingen 2023 - 2027' is een .pdf
Ons programma 'Water is van levens­belang' voor onze deelname aan de Water­schap Limburg verkiezing vind je op de pagina Verkie­zings­pro­gramma Water­schap Limburg 2023