Marianne Thieme op campagne met de kandi­daten van lijst 9 van de PS verkie­zingen.


3 maart 2007

Zondag 4 maart heeft een delegatie van de Partij voor de Dieren een werkbezoek aan de St Pietersberg in Maastricht afgelegd. Het bestuur van ENCI-Stop verzorgt een rondleiding ter plaatse. Naast Marianne Thieme, fractievoorzitter van de PvdD in de Tweede Kamer, is ook lijsttrekker voor de Provinciale Staten Frank Wassenberg aanwezig.
Cementindustrie ENCI graaft hier naar mergel, waarbij zij de te winnen mergel uitdroogt. De grootschalige wateronttrekking zorgt voor uitdroging van het gebied. Bovendien wordt zo’n miljoen kubieke meter zuiver grondwater rechtstreeks in de Maas geloosd.
Als het aan het CDA en de VVD ligt mag de ENCI ook na 2010 doorgaan met afgraven.
De Partij voor de Dieren vindt dat de verdere afbraak van dit unieke landschap direct gestopt moet worden.

ENCI-STOP, een organisatie die strijdt voor het beëindigen van de activiteiten van de ENCI in de groeve, geeft de rondleiding door het bedreigde gebied. Deze leidt langs onder andere de Mergellandschapen en de groeve.

De wandeling leidt langs de groeve en de prachtige kalkgraslanden, met als tussenstop waar een geweldig overzicht is op de natuur en de groeve én waar ook het enige paartje Oehoes van Nederland broedt. De route leidt ook langs de kudde Mergellandschapen die de kalkgraslanden beheren.

Van het gangenstelsel in de Sint Pietersberg, waarvan oorspronkelijk 225 km was, is door toedoen van de ENCI nog maar 75 km over. Het is het leefgebied en de kraamkamer van beschermde vleermuizen. Op de 5 ha kalkgraslanden (van de in totaal 20 ha in Nederland) grazen mergellandschapen.Tot 2010 heeft de ENCI toestemming door te graven. Hierna moet er door de provincie een nieuwe vergunning uitgegeven worden. CDA- en VVD-gedeputeerden hebben al aangegeven hier geen bezwaar tegen te hebben. De andere partijen zijn tegen. Uit de milieu-effectrapportage is gebleken dat bij verdere dieptewinning een mogelijke milieuramp kan ontstaan.

Activiteiten ENCI leiden tot uitdroging natuurgebiedDe partij groeit in aanhang, ook in Limburg.


Het bestuur van Enci-Stop informeert Marianne Thieme over de kansen en de bedreigingen van de Sint Pietersberg.


Ook Frank Wassenberg, de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren in Limburg laat zich informeren door Enci-Stop. Hij zal in de Provinciale Staten een belangrijke waakhondfunctie vervullen als het gaat om dierenwelzijn, natuur en duurzaamheid.


TV Limburg maakte een reportage van het werkbezoek van Marianne Thieme. De reportage wordt maandag 5 maart vanaf 18.00 uur uitgezonden.


Iedereen is onder de indruk van de vernietiging die Enci aanricht in dit unieke gebied in Nederland.Op de Sint Pietersberg was ook tijd voor gezellig samenzijn.


Marianne Thieme had aandacht voor iedereen en genoot van de betrokkenheid en enthousiasme van partijgenoten.


Gerelateerd nieuws

Open Huis

Het Open Huis van de Provincie. De dag waarop politieke partijen, instanties en bedrijven van de provincie hun gezicht laten ...

Lees verder

Dierenwelzijn onbelangrijk voor GS - coalitiepartijen

Maastricht, 5 maart 2007. Milieu en dierenwelzijn staan weer op de politieke agenda, zowel in Nederland als internationaal. V...

Lees verder