Limburgs Parlement laat dier­vrien­delijk gezicht zien


11 juli 2009

Het Limburgs Parlement heeft twee belangrijke moties van de Partij voor de Dieren aangenomen. De eerste motie was de overlast van verwilderde huiskatten op een diervriendelijke manier aan te pakken (nu worden deze katten doodgeschoten). De Partij voor de Dieren diende een motie in om de katten te vangen, te steriliseren en terug te plaatsen. De tweede motie was om in het Gouvernement een proef te beginnen met biologische producten in de catering.

Op 10 juli, de laatste dag van het parlementaire vergaderjaar, heeft het Limburgs Parlement (Provinciale Staten) zich van zijn diervriendelijkste kant laten zien. Op die dag stemden de volksvertegenwoordigers in grote meerderheid vóór twee moties van de Partij voor de Dieren. Alleen de VVD was tegen. Daarmee werden beide moties aangenomen. Dat is een belangrijke stap voor het dierenwelzijn in onze provincie.
De eerste motie was om vanaf september een proef te beginnen, waarbij duurzame )biologische' producten worden aangeboden in de catering van het Provinciehuis in Maastricht. Daarbij wordt dat expliciet rekening gehouden met dierenwelzijn.
De tweede motie was om 50.000 euro uit te trekken om de overlast en schade die verwilderde huiskatten in het buitengebied kunnen veroorzaken op een diervriendelijke manier op te lossen. Tot nu toe worden jaarlijks zo'n duizend katten afgeschoten om de populaties in de hand te houden.

Maar afschot van katten helpt niet, het is een schijnoplossing.
Verwilder­de katten planten zich snel voort en de opengevallen plekken worden meteen opgevuld door nieuwe aanwas. Het is dweilen met de kraan open.

Ingrijpen in de voortplantingscyclus van katten heeft wèl effect op de populatiegrootte. Wanneer de dieren worden gevangen, gesteriliseerd en teruggeplaatst kan de populatie katten zich niet meer uit­breiden. De methode is diervriendelijk en heeft zich al bewezen op verschillende plekken in Neder­land en het buiten­land. In Limburg gebeurt het vangen, steriliseren en terugplaatsen al op kleine schaal dankzij particuliere initiatieven.

Het steriliseren en terugplaatsen van verwilderde huiskatten heeft een bijkomend en onverwacht voordeel. In Lim­burg lijkt de Wilde kat (felis sylvestris) met een terugkeer bezig. De Wilde kat lijkt enigs­zins op de huiskat, maar vormt een aparte soort. Een bedreigde dier­soort, die lange tijd verdwenen was uit deze contreien.

De Wilde kat wordt onder meer bedreigd door hybridisatie (vermenging) met de huiskat. Dat kan ertoe bijdragen dat de Wilde kat ophoudt te bestaan als een aparte diersoort. Door de be­staande po­pulaties verwilderde huiskatten te steriliseren wordt hybridisatie met de Wilde kat tegen­gegaan. Afschot van de verwilderde huiskatten leidt daarentegen tot een verhoogde reproductie, met als bijeffect een grotere kans op vermenging met de Wilde kat.

Het aannemen van de motie om de verwilderde huiskatten te steriliseren en terug te plaatsen helpt dus niet alleen de verwilderde huiskat, maar ook de Wilde kat!

Lees hier de motie over de verwilderde katten.

Lees hier de motie Eco Catering van het Gouvernement.

Gerelateerd nieuws

Steriliseren verwilderde huiskatten beter dan afschot

Limburgse Statenfractie dient motie in bij Statenvergadering van 10 juli Geleen, 8 juli 2009. Jaarlijks worden in de provinci...

Lees verder

Ontsnipperende maatregelen met betrekking tot natuurgebieden

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over het veelal ontbreken van ontsnipperende maatregelen in en ro...

Lees verder