Follow-up vliegtaks: Provincie Limburg verdraait cijfers MAA


28 januari 2020

PvdD Limburg stelde er gister al vragen over. En ja, hoor. Ettelijke beweringen van het Gedeputeerde Staten Limburg deugen niet. Sommige zijn niet tot nauwelijks onderbouwd en andere kloppen geeneens, zo blijkt uit navraag van De Limburger.

GS schermt bij de regering dat het vliegtuigmaatschappijen €1300 aan vliegtaks gaat kosten om op MAA te vliegen. Uit cijfers van 2019 blijkt echter anders. Het gemiddelde ligt veel lager: €1052. Een foutje, aldus een woordvoerster van de Provincie Limburg.

'Bij berekening is uitgegaan van het gewicht van een Boeing 747. Het merendeel aan vrachtvliegtuigen op MAA is echter lichter.' Luchtvaartmaatschappijen betalen daarom minder luchtvrachttaks, aangezien vooral lawaaierige toestellen belast worden.

Alsof dit nog niet erg genoeg is, komt de woordvoerster terug op haar verklaring. 'De lichtere vrachtvliegtuigen moeten buiten beschouwing gelaten worden.' Waarom? 'Omdat ze door een ander bedrijf afgehandeld worden', luidt het opmerkelijke antwoord. 'Een gemiddelde van €1255, zeg maar €1300, klopt dan wel.'

Het merendeel aan lichtere vrachtvliegtuigen, dat slechts €80 aan luchtvrachttaks betaalt, wordt door de Provincie Limburg dus bewust weggemoffeld om cijfers te beïnvloeden.

Het is onderhand wel duidelijk. Als eigenaar en exploitant van MAA, wordt er door de Provincie Limburg alles aan gedaan om de luchthaven te behouden. Cijfers worden gemanipuleerd, verdraaid, buiten beschouwing gelaten...

Maar dat was buiten Partij voor de Dieren Limburg gerekend!!💚💚

Sluit je aan bij het #groeiendverzet & #makeLimburggreenagain

Gerelateerd nieuws

Kabinet wil geluidoverlast vrachtvliegtuigen beperken; Provincie Limburg (eigenaar MAA) weigert. PvdD Limburg stelt vragen

Partij voor de Dieren is verbolgen. De regering wil een taks invoeren voor lawaaierige vrachtvliegtuigen om de volksgezondhe...

Lees verder

PvdD-amendement aangenomen: 4 ton voor LHBTIQA-acceptatie Limburg

De regenboogprovincie Limburg blijft voortbestaan! De Limburgse Partij voor de Dieren-fractie vroeg Gedeputeerde Staten om s...

Lees verder