Behoud de Parel Grub­ben­vorst


8 mei 2008

Vrijdag 9 mei om 15.00 uur start Vereniging Behoud de Parel met het Burgerinitiatief vóór de zogenaamde "boerenlandbouw" (grondgebonden landbouw door gezinsbedrijven) en tegen mega-mega varkens- en kippenbedrijven. Met het Burgerinitiatief zet Behoud de Parel dit onderwerp op de agenda van Provinciale Staten van Limburg.

De directe aanleiding voor het Burgerinitiatief is de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf naar Grubbenvorst. Maar ook elders in Limburg en Nederland zijn initiatieven genomen om te komen tot mega-mega varkens- en kippenstallen, die veel protest oproepen vanuit de bevolking.

In Overijssel en Gelderland heeft dat inmiddels geleid tot het nemen van Burgerinitiatieven. Nu start ook de Vereniging Behoud de Parel met een Burgerinitiatief in Limburg.

De campagne start, op 9 mei met de onthulling van een stellage die aangeeft hoe groot het NGB wordt. Verder wordt het voorstel dat ingebracht wordt in het kader van het Burgerinitiatief nader toegelicht.

Geïnteresseerden, die bij de onthulling aanwezig willen zijn, worden door Behoud de Parel uitgenodigd. Om 14.45 uur komt iedereen bijelkaar op het adres Witveldweg 8 (hoek Witveldweg/
Meerlosebaan) om vervolgens gezamenlijk te vertrekken richting de plek waar de stellage wordt opgebouwd, nabij het billboard van Behoud de Parel aan de A73.

Op zondag 11 mei wordt tijdens het Aspergefeest gestart met het verzamelen van de eerste handtekeningen.

Voor meer informatie over Behoud de Parel klik hier.

Gerelateerd nieuws

Statenvragen inzake openbaarheid rond ontheffingsaanvraag everzwijnenjacht

Limburgse jagers willen meer middelen hebben om op everzwijnen te jagen. Daarom hebben ze de provincie toestemming gevraagd o...

Lees verder

Bisschoppelijk Centrum Rolduc krijgt een 18 holes Golfbaan

Dit golfterrein met 18 holes met een oppervlakte van 70 hectare is een initiatief van Wiel Kousen, Bert van de Weijer, Fred S...

Lees verder