Beëdiging Statenlid Partij voor de Dieren in Limburg


14 maart 2007

Vandaag was het zover; Frank Wassenberg is beëdigd als Provinciaal Statenlid in de Provincie Limburg voor de Partij voor de Dieren.

In de Statenzaal in het Provinciehuis te Maastricht werden alle leden welkom geheten door commissaris van de Koningin; dhr. Frissen. Hij hield een inleidende speech waarin de statenleden gewezen werden op hun rechten en plichten. Na de speech werd iedereen verzocht te gaan staan en werd de eed of belofte uitgesproken.

Er volgen nog drukke tijden maar Frank gaat er voor, samen met Octavie Jetten die hem zal assisteren op de fractie. Dierenwelzijn zal op de agenda gezet worden van de Provinciale Staten in Limburg!

Gerelateerd nieuws

E-mail actie tegen illegale jachthut

Op 2 februari 2007 stuurde de Partij voor de Dieren Limburg, een brief aan het College van B&W van de gemeente Valkenburg...

Lees verder

Roofdieren vergiftingen

Het is een trend: jagers die roofdieren vergiftigen, vaak zelfs bedreigde diersoorten. Zelf roepen de jagers om het hardst da...

Lees verder