Motie Wassenberg Chemelot Campus/uitbreiding naar Graet­heide


10 februari 2011

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

- om het beleid vorm te geven als weergegeven onder spreekt uit en in het vervolgtraject niet in te stemmen met een ruimteclaim voor de campusontwikkeling op het gebied van Graetheide.

En gaan over tot de orde van de dag,

Frank Wassenberg

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen