Motie Wassenberg Chemelot Campus onderdeel Rail­ter­minal


10 februari 2011
Roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

-Om in het traject rond de vergunningverlening voor de Railterminal scherp toe te zien op voorkomen van extra geluidsoverlast voor de aangrenzende woonbuurten.

En gaan over tot de orde van de dag,

Frank Wassenberg

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen