Motie Stop verdrin­kingen in Zuid-Willems­vaart bij Weert


3 november 2017

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 3 november 2017,

Constaterende dat:
- Bij de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van Weert een zeer onveilige situatie is ontstaan voor mens
en dier, vanwege de steile damwandprofielen van het kanaal
- Er momenteel tijdens de trek vrijwel dagelijks wilde zwijnen te water raken en verdrinken, en
eerder ook al kleinere dieren zoals herten

Overwegende dat:
- Dit zich met name tijdens de najaarstrek zal herhalen, omdat het kanaal ter plekke het
natuurgebied Kempen-Broek doorsnijdt, en voor de bezoekers een grote barrière betekent en voor
de bezoekers een grote barrière betreft;
- Natuurorganisaties zich hebben uitgesproken voor het vinden van een oplossing voor deze
problemen, zoals door middel van een ecoduct (zie https://www.1limburg.nl/natuurclubs-willenecoduct-over-zuid-willemsvaart)

- De provincie thans primair verantwoordelijk is voor het natuurbeleid, maar ook Rijkswaterstaat als
weg- en waterbeheerder in beeld is, en de gemeente verantwoordelijkheden heeft wat betreft de
veiligheid van bewoners

Van mening zijnde dat:
- Deze zeer onveilige situatie voor mens en dier niet mag blijven voortbestaan
- Er sprake is van gedeelde verantwoordelijkheden voor de oplossing hiervan
- Het wenselijk is dat de provincie het voortouw neemt voor het vinden van een oplossing

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:
- Mogelijke oplossingen voor het probleem in kaart te brengen en de Cie RLN hierover zo
spoedig mogelijk te informeren,

En gaan over tot de orde van de dag

Pascale Plusquin, Partij voor de Dieren
Carla Brugman, GroenLinks
Jos van Rey, Volkspartij Limburg
Henk van der Linden, 50PLUS
Robert Housmans, PVV
Bram Schaminée, SP
Anton Kirkels, VVD


Status

Aangenomen

Voor

PVV, SP, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, PvdD, VolkspartijLimburg, LOKAAL-LIMBURG

Tegen

CDA

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer