Motie finan­ciële onder­steuning campagne tegen kern­cen­trale Tihange


5 november 2017

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 03-11-2017,


Constaterende dat:
- er door het Ministerie van Volksgezondheid jodiumpillen zijn verstrekt aan een groot deel van
de Limburgse bevolking vanwege het risico om in de nabijheid van de kerncentrale in Tihange
te wonen
- er in Limburg een breed gedragen campagne tegen de kerncentrale in Tihange loopt

Overwegende dat:
- er met de jodiumdistributie impliciet wordt erkend dat de verouderde kerncentrale in Tihange
een gezondheidsrisico is voor de inwoners van Limburg
- dat het College eerder haar steun heeft verleend aan de organisatoren van de mensenketting
in juni 2017, maar dat deze steun (nog) niet heeft geleid tot het gewenste resultaat, namelijk
de sluiting van de kerncentrale in Tihange
- er een breed gedragen burgerinitiatief loopt via het burgercomité Stop Tihange Nederland, en
dat onder leiding van een professionele campaigner de acties, mits er voldoende financiering
is, gedurende 2 jaar voortgezet kunnen worden
- er inmiddels zowel door burgers als diverse gemeenten, te weten Onderbanken en Meerssen
een bijdrage is gerealiseerd van 60% van het benodigde bedrag,

Van mening zijnde dat:
- er voor de Provincie een significante rol is weggelegd op het gebied van veiligheid en
volksgezondheid

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om
- binnen twee weken in gesprek te gaan met het burgercomité Stop Tihange Nederland en
mede-organisator Wise om te bekijken hoe de provincie Limburg haar financiële steun kan
verlenen om het gewenste doel van de inzamelingsactie te bereiken
- de overige gemeenten, die zich binnen het jodiumdistributie gebied bevinden, op te roepen
om ook hun financiële steun te verlenen

En gaan over tot de orde van de dag,


Pascale Plusquin, Partij voor de Dieren
Carla Brugman, GroenLinks
Henk van der Linden, 50PLUS


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer